Yhteystietoja

Tikkurilan osaston yhteystietoja

Tikkurilan osasto: 
Osaston puhelin: 0402434705 (Irma Laine) 

Osaston toimisto: Tikkuraitti 11, 01300 Vantaa (ei jatkuvaa läsnäoloa eikä postin vastaanottoa)
Osaston sähköposti: tikkurila@punainenristi.fi
Osaston facebook: https://www.facebook.com/sprtikkurila/

Osaston hallitus 2017 

Merja Nieminen, puheenjohtaja, mhn@kolumbus.fi050 3218 977, 
Pia Tanninen, varapuheenjohtaja, pia.tanninen@luukku.com0400 868 347, 
Anna-Mari Jaanu, sihteeri, annamaky@hotmail.com
Raija Toivanen, tiedottaja, raija.a.toivanen@gmail.com, 0405824390  
Irma Laine, rahastonhoitaja, jäsenmestari, irmalaine@hotmail.com0402434705 (osaston puhelin) 
Santtu Pitkänen, santtu.pitkanen@mail.com050 5725 040
Kirsti Cajander-Hynönen, kirsticajander@hotmail.com040 5664 638 
Pekka Kantola, kantola.pekkatapio@gmail.com041 5167 955 
Laila Komonen, laila.okomonen@gmail.com040 5371 224 
Heikki Laiho, heikki.laiho@kotikone.fi, 050 5567 295

Vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilöt  

Kotimaanavun yhteyshenkilö: 
Merja Nieminenmhn@kolumbus.fi050 3218 977

Keräystoiminnan yhteyshenkilö, keräysjohtaja: 
Pia Tanninenpia.tanninen@luukku.com0400 868 347

Ystävätoiminnan yhteyshenkilö: 
Kirsti Cajander-Hynönen, kirsticajander@hotmail.com040 5664 638 
Ystävävälitys (09) 8392 3235, ma klo 14.30 - 17.00, lukuunottamatta kesä- ja joulutaukoja. 
sähköposti: spr.ystavatikkurila@gmail.com 

Naistoimikunnan yhteyshenkilö: 
Laila Komonen, laila.okomonen@gmail.com040 5371 224 

Monikulttuurisuustoiminnan ja vastaanottokeskuksen yhteyshenkilö: 
Pekka Kantola, kantola.pekkatapio@gmail.com041 5167 955 
Vantaan kansainvälinen Klubi - Vantaa International Club: 
Facebook: Vantaan kansainvälinen Klubi - Vantaa International Club 
Sähköposti: vantaankv.klubi@gmail.com 

Ensiaputoiminnan ja ensiapupäivystyksen yhteyshenkilö: 
Heikki Laiho, heikki.laiho@kotikone.fi, 050 5567 295
ea-toiminnan sähköposti: ea.sprtikkurila@gmail.com,  
Facebook: https://www.facebook.com/groups/sprtikkurila.ensiapu 

Kouluyhteistyön yhteyshenkilö: 
Heikki Laiho, heikki.laiho@kotikone.fi, 050 5567 295

Valmiustoiminnan yhteyshenkilö:  
Heikki Laiho, heikki.laiho@kotikone.fi, 050 5567 295

Viestintäryhmän yhteyshenkilö: 
Raija Toivanen, tiedottaja, raija.a.toivanen@gmail.com, 0405824390

Laitoksissa tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilöt 

Kontin yhteyshenkilö: 
Pia Tanninenpia.tanninen@luukku.com0400 868 347,

Turvatalon yhteyshenkilö: 
Irma Laine, irmalaine@hotmail.com0402434705 (osaston puhelin) 

Veripalvelun yhteyshenkilö:
Hilkka Pokki, hilkka.pokki@elisanet.fi, 045 6712 263  

Vastaanottokeskuksien yhteyshenkilö: 
Pekka Kantola, kantola.pekkatapio@gmail.com041 5167 955