Materiaalit

Tarjoamme tämän otsikon alta kaikille kiinnostuneille materiaaleja mm. kerho- ja ryhmätoimintaan. 

Vinkkivihkosessa ”Nuoria remmiin” esitellään lyhyesti nuorten eri toimintamahdollisuudet, askeleita onnistumiseen sekä pari esimerkkiä osastoista, jossa nuorisotoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Vinkkivihkosen ja sen tueksi tuotettu powerpoint-esitys löytyy täältä.

Punaiselle Ristille on luotu kasvatustavoitteet, jotka toimivat työvälineenä nuorisotoiminnan suunnittelussa. Kasvatustavoitteet linjaavat sitä, miksi järjestöllä on nuorisotoimintaa ja mihin toiminnalla pyritään. Materiaali löytyy täältä.

Nuorisoryhmätoiminnan opas löytyy täältä.

Reddie Kids ohjaajan ja apuohjaajan oppaat löytyvät täältä.