Toiminta

Alejandro Lorenzo, 2012
Kuvaaja: Alejandro Lorenzo, 2012

Tarjoamme tämän otsikon alta kaikille kiinnostuneille lisätietoa Suomen Punaisen Ristin nuorten toimintamahdollisuuksista. Toimintamuotojen sivuilla löydät myös materiaaleja, mm. Reddie Kids -ohjaajan oppaan ja nuorisoryhmätoiminnan oppaan.

Reddie Kids on Suomen Punaisen Ristin varhaisnuorten kerho joka on suunnattu 7-12-vuotiaille. Kerhotoiminnan tarkoituksena on tarjota nuorille hauska ja turvallinen ympäristö jossa voi tutustua Punaisen Ristin arvomaailmaan sekä esimerkiksi perus ensiaputaitoihin leikkien ja pelien avulla. Lisätietoa täältä.

Nuorisoryhmätoiminta tarjoaa nuorelle mahdollisuuden näyttää, että hän uskaltaa välittää. Ryhmätoiminta antaa 13–17 -vuotiaille mahdollisuuden vaikuttaa lähiympäristössään ja ottaa kantaa paremman arjen ja heikompien puolesta. Lisätietoa ja opas nuorisryhmille täältä.

Punaisen Ristin osastot järjestävät lapsille ja nuorille leirejä eri puolella Suomea. Leireillä tutustutaan Punaisen Ristin eri toimintamuotoihin kuten ensiapu- ja ystävätoimintaan, kansainväliseen työhön tai humanitaariseen oikeuteen.Lisätietoa täältä.

Nuoret voivat osallistua Punaisen Ristin kansainväliseen toimintaan nuorisodelegaattina tai osallistumalla Punaisen Ristin kansainvälisille leireille tai opintomatkoille eri maissa. Lisätietoa täältä.