Folke Bernadotte avustus 2022

På svenska
In English

*** UUSIA HAKEMUKSIA EI TÄLLÄ HETKELLÄ OTETA VASTAAN ***

Avustus alle 30-vuotiaiden kansainvälistymiseen

SPR hakuohje Folke Bernadotten muistosäätiön vuoden 2022 avustuksiin

Folke Bernadotten muistosäätiön avustuksia voi hakea alle 30-vuotiaiden kansainvälistymistä ja kansainvälistä liikkuvuutta tukeviin projekteihin. Projektien tulee edistää nuorten kansainvälistä vuorovaikutusta sekä heidän välistänsä yhteisymmärrystä yli rajojen. Tukikelpoisia toiminnanmuotoja ovat esimerkiksi kansainväliset tapaamiset, työpajat, koulutukset, leirit ja opintomatkat.

Suomen Punaisen Ristin toimijoiden vuodelle 2022 suunnittelemien projektien ensimmäinen hakukierros on auki 9.1.2022 asti. Mikäli tämän jälkeen Suomen Punaisen Ristin saamaa avustusta on vielä jaettavaksi, tullaan haku avaamaan uudelleen tammi-helmikuun aikana. Tiedotamme mahdollisesta haun uudelleen avaamisesta erikseen. Kaikki hakumateriaalit ovat saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Hakemus tulee tehdä tämän lomakkeen kautta.

Projektien rahoituspäätöksiä tehdessä arvostamme erityisesti uusia innovatiivisia ideoita, jotka edesauttavat etenkin heikommassa asemassa olevia nuoria luomaan kansainvälisiä verkostoja, ja jotka tukevat järjestössämme tehtävää tai verkostomaista yhteistyötä. Projektien tulosten levittäminen ja hyödyntäminen kotimaan toiminnassa on myös tärkeää, sillä tätä kautta vahvistamme omaa vapaaehtoisosaamistamme sekä tarjoamme nuorille mielenkiintoisen tavan osallistua ja sitoutua Suomen Punaisen Ristin toimintaan.

Avustusehdot

Avustus tulee hakea ennakkoon. Avustusta haettaessa kannattaa miettiä ja sanoittaa tarkkaan projektin tavoitteet ja tavoitellut vaikutukset. Avustuksia myönnetään projekteille, jotka edistävät Suomen Punaisen Ristin toimintalinjauksen 2021-2023 nuoriin liittyviä tavoitteita.

Avustussummat vaihtelevat avustuskohteen mukaan ja ovat olleet viime vuosina noin 2 000 € - 10 000 € välillä. Hyvin perustellut, innovatiiviset ja yhteistyössä toteutettavat projektit voivat saada isommankin avustuksen. Avustusta saavilla opintomatkoilla on 10% omavastuu kokonaisrahoituksesta.

Tarvittaessa avustusta voidaan myöntää myös joidenkin yli 30-vuotiaiden osallistujien kuluihin kuitenkin niin, että yli 30-vuotiaiden tuettavien määrä on kohtuullinen ja heidän osallistumisensa voidaan katsoa välttämättömäksi projektin toteutumiseksi. Opintomatkoilla hyväksyttyjä kuluja ovat vain matkan aikana syntyneet matka-, majoitus- ja ruokailukulut, ei esim. suunnittelu- tai palautepalaverien ruokailu- ja muut kulut tai tuliaiset ja matkamuistot.

Avustuksen raportointi ja maksaminen

Projektin raportointi

Avustuksen saamisen ehtona on, että viimeistään kuukauden kuluttua projektin päätyttyä siitä toimitetaan keskustoimistolle raportti tämän lomakkeen kautta. Raportin viimeinen mahdollinen jättöpäivä on 15.1.2023.

Avustuksen maksaminen

Avustus maksetaan lähtökohtaisesti takautuvasti projektin päätyttyä toteutuneiden kulujen mukaan. Ennakkoa voi saada vain hyvin painavista ja perustelluista syistä ja ennakon maksaminen arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Projektista vastaavan tahon tulee laskuttaa avustus keskustoimistolta viimeistään 15.1.2023 (ks. laskutustiedot liitteestä). Laskun viitteeksi merkitään Kirsi Lehtola. Mikäli avustuksen laskutus ei onnistu, tulee tästä mainita raportissa. Tällöin maksu tehdään tilisiirtona.

Laskuun tulee liittää mukaan projektin tuloslaskelma. Keskustoimistolle ei tarvitse toimittaa projektista syntyneitä kuitteja tai niiden kopioita. Epäselvissä raportointi- ja maksatustapauksissa keskustoimistolla on kuitenkin oikeus pyytää ja saada projektin kuittikopiot käyttöönsä. Mikäli avustus maksetaan tilisiirtona, tulee tuloslaskelma toimittaa 15.1.2023 mennessä keskustoimiston yhteyshenkilölle.

Avustuksen käyttötarkoituksen muuttaminen

Jos on tiedossa, että myönnetty avustus jää käyttämättä tai sen käyttötarkoitusta halutaan muuttaa, on siitä viimeistään kaksi viikkoa projektin alkamisajakohdan jälkeen ilmoitettava vapaamuotoisella sähköpostilla keskustoimiston yhteyshenkilölle.

Keskustoimiston yhteyshenkilö Folke Bernadotten muistosäätiön vuoden 2022 avustuksiin liittyen

Kirsi Lehtola
Nuorisotoiminnan koordinaattori
kirsi.lehtola@redcross.fi
040 649 5181
Järjestökehityksen yksikkö
Kotimaan avun linja, Keskustoimisto