Osaston yhteystiedot

KORSON OSASTON HALLITUS 2021

Puheenjohtaja
Tiina Hörkkö
S-posti: horkkotiina(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja
Terveyden edistämisen yhteyshenkilö

Riitta Bäckman
S-posti: riitta.backman(at)kolumbus.fi

Sihteeri
Kaisa Miettunen

Rahastonhoitaja
Ensiapuryhmän varajohtaja
Kouluyhteistyön ja nuorisotoiminnan yhteyshenkilö

Taija Nyrhinen
S-posti: taija.nyrhinen(at)elisanet.fi

Jäsenmestari
Ystävävälityksen yhteyshenkilö

Sirkku Mertanen
S-posti: sirkku.mertanen(at)gmail.com

Petteri Paronen
S-posti: paronpe(at)welho.com

Keräysjohtaja
Ritva Rantanen
S-posti: ritu.sprkorso(at)gmail.com

Viestintä
Nadja Liimatta
S-posti nadja.liimatta(at)gmail.com

MUUT TOIMIHENKILÖT

Ensiapuryhmän johtaja
Vapepa-yhdyshenkilö
Ea-promo

Juha Ruuska
S-posti: juha.ruuska(at)koti.luukku.com

LäksyHelpin yhteyshenkilö
Yrjö Heinämäki
S-posti: laksy.sprkorso(at)gmail.com

Verenluovutustoiminnan yhteyshenkilö
Kotimaanavun yhteyshenkilö

Leena Valtee-Kuuskoski
S-posti: leenavaltee(at)gmail.com

Ensiapupäivystysten yhteyshenkilö
Kalustonhoitaja

Harri Bäckman
S-posti: harri.backman(at)kolumbus.fi