Osaston yhteystiedot

KORSON OSASTON HALLITUS 2023

Puheenjohtaja
Tiina Hörkkö
horkkotiina(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja
Terveyden edistämisen yhteyshenkilö

Riitta Bäckman
riitta.backman(at)kolumbus.fi

Sihteeri
Jäsenmestari, Vapepa-yhdyshenkilö, keräysjohtaja

Ritva Rantanen
ritva.rantanen(at)osasto.punainenristi.fi

Rahastonhoitaja
Ensiapuryhmän varajohtaja
Kouluyhteistyön ja nuorisotoiminnan yhteyshenkilö

Taija Nyrhinen
taija.nyrhinen(at)elisanet.fi

Markku Metsävuori
markkumme(at)gmail.com

Ensiapuryhmänjohtaja
Markus Nieminen
markus.nieminen(at)osasto.punainenristi.fi

Ystävävälityksen yhteyshenkilö
Kaisa Miettunen
spr.korso.ystava(at)gmail.com

Viestintä
Nadja Liimatta
nadja.liimatta(at)osasto.punainenristi.fi

MUUT TOIMIHENKILÖT

Valmiuden yhteyshenkilö
Juha Ruuska
juha.e.ruuska(at)gmail.com

LäksyHelpin yhteyshenkilö
Petteri Paronen
laksy.sprkorso(at)gmail.com

Verenluovutustoiminnan yhteyshenkilö
Kotimaanavun yhteyshenkilö

Leena Valtee-Kuuskoski
leenavaltee(at)gmail.com

Ensiapupäivystysten yhteyshenkilö
Kalustonhoitaja

Harri Bäckman
harri.backman(at)kolumbus.fi