Päivystystilaukset

Ensiapuryhmämme tarjoaa ensiapupäivystyspalvelutoimintaa, huolehtii ensiapupalveluista ja lisää tapahtumien ja tilaisuuksien turvallisuutta. Tiettyjen tilaisuuksien järjestäjiltä edellytetään ensiapupäivystystä.

Käytettävissänne on osaava ja kouluttautunut ensiapuryhmä, jossa jokainen on suorittanut vähintään EA2-kurssin ja Päivystysensiapukurssin. Lisäksi osalla päivystäjistä on käytynä mm. ryhmänjohtajakurssi, EA3-kurssi, henkisentuen kurssi, ensihuolto-, etsintä- ja viestikurssi. Päivystäjämme ovat kaikki täysi-ikäisiä, osa terveydenhuollon ammattilaisia.

Ensiapupäivystäjät osaavat lisäksi alkusammutuksen sekä käyttää päivystyksessä mahdollisesti tarvittavia viestivälineitä. Ensiapupäivystäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus päivystyksissä kohtaamistaan auttamistilanteista ja henkilöistä. Ensiapuryhmätoiminta on vapaaehtoistoimintaa, johon osallistuvat päivystäjät eivät saa itselleen rahallista korvausta. Toiminnasta perittävät korvaukset käytetään ensiapuryhmäläisten kouluttamiseen sekä toiminnassa käytettävän varustuksen hankkimiseen ja täydentämiseen.

Päivystystilaukset numerosta 040 5930 780 (Maarit) tai 040 7393 686 (Saara) tai sähköposti: tyrnava (ät) punainenristi.fi

PÄIVYSTYSTEN HINNOITTELUSTA
Ensiapupäivystäjien minimimäärä on kaksi henkilöä.
Tarvittava päivystäjien määrä selviää riskikartoituksessa jonka päivystysvastaava tekee tapahtumaa arvioidessa.

Hinta muodostuu seuraavista kustannuksista (osa harkinnanvaraisia):
• riskikartoitus
• minimimaksu 120 e tai 9 e/h/päivystäjä
• ruokailu yli 4 tunnin päivystyksille tai ateriakorvaus 9e/päivystäjä.
• käytetyt ensiaputarvikkeet kulutuksen mukaan
• jos päivystysteltan tarve lisämaksu 30 e + matkakulut päivystyspaikalle

Päivystävän ryhmän varustus:
Päivystävän ryhmän varustus perustuu tehtyyn riskikartoitukseen. Ensiapuvälineitä löytyy pienempiin ja isompiin vammoihin.

 

Päivystystilaukset numerosta 040 5930 780 (Maarit) tai 040 7393 686 (Saara) tai sähköposti tyrnava(ät)punainenristi.fi