Päivystystilaukset

Ensiapuryhmämme tarjoaa ensiapupäivystyspalvelutoimintaa, huolehtii ensiapupalveluista ja lisää tapahtumien ja tilaisuuksien turvallisuutta. Tiettyjen tilaisuuksien järjestäjiltä edellytetään ensiapupäivystystä.

Käytettävissänne on osaava ja kouluttautunut ensiapuryhmä, jossa jokainen on suorittanut vähintään EA2-kurssin ja Päivystysensiapukurssin. Lisäksi osalla päivystäjistä on käytynä mm. ryhmänjohtajakurssi, EA3-kurssi, henkisentuen kurssi, ensihuolto-, etsintä- ja viestikurssi. Päivystäjämme ovat kaikki täysi-ikäisiä, osa terveydenhuollon ammattilaisia.

Ensiapupäivystäjät osaavat lisäksi alkusammutuksen sekä käyttää päivystyksessä mahdollisesti tarvittavia viestivälineitä. Ensiapupäivystäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus päivystyksissä kohtaamistaan auttamistilanteista ja henkilöistä. Ensiapuryhmätoiminta on vapaaehtoistoimintaa, johon osallistuvat päivystäjät eivät saa itselleen rahallista korvausta. Toiminnasta perittävät korvaukset käytetään ensiapuryhmäläisten kouluttamiseen sekä toiminnassa käytettävän varustuksen hankkimiseen ja täydentämiseen.

Päivystystilaukset numerosta 040 5930 780 (Maarit) tai 040 7393 686 (Saara) tai sähköposti: tyrnava (ät) punainenristi.fi

PÄIVYSTYSTEN HINNOITTELUSTA
Ensiapupäivystäjien minimimäärä on kolme henkilöä (1+2 päivystäjää).
Tarvittava päivystäjien määrä selviää riskikartoituksessa.

Hinta muodostuu seuraavista kustannuksista (osa harkinnanvaraisia):
• riskikartoitus
• perusmaksu, 3-5 päivystäjää (4h)
• 4 tuntia ylittäviltä tunneilta lisälaskutus
• ruokailu yli 4 tunnin päivystyksille
• käytetyt ensiaputarvikkeet kulutuksen mukaan
• matkakulut

Päivystävän ryhmän varustus:
Päivystävän ryhmän varustus perustuu tehtyyn riskikartoitukseen.

Päivystysparin ensiapuvälineet:
Ensiapua voidaan antaa 3-4 henkilölle, joilla on pikkuvamma ja yhdelle henkilölle, jolla on runsaasti vuotava vamma.

Päivystyspaikan varusteet:
Varusteet on tarkoitettu kiinteiden päivystyspaikkojen varusteiksi. Varusteilla voidaan hoitaa 10 pientapaturmapotilasta ja 5 keskivaikeaa tapaturmapotilasta sekä kaksi laaja-alaista vammaa.

Liikuteltava varustus:
Varusteita käytetään kiinteän päivystyspaikan liikuteltavana välineistönä.

Päivystystilaukset numerosta 040 5930 780 (Maarit) tai 040 7393 686 (Saara) tai sähköposti tyrnava(ät)punainenristi.fi