Osaston tietosuojayhteyshenkilö

Osaston tietosuojayhteyshenkilö on osaston hallituksen päätöksellä osaston hallituksen sihteeri.

Vuonna 2020 osaston hallituksen sihteerinä toimii Ilari Stenroth <ilari.stenroth@finrc.fi>