Osaston tietosuojayhteyshenkilö

Osaston tietosuojayhteyshenkilö on osaston hallituksen päätöksellä osaston hallituksen sihteeri.