Ensiapupäivystyksen tilaaminen

Kun haluat tilaisuuteen tai tapahtumaan Nokialla Suomen Punaisen Ristin ensiapuryhmän sille varalle, että joku loukkaantuu tai sairastuu, ota yhteyttä SPR Ylöjärven osastoon, sprylojarvi.eajavalmius@gmail.com tai puhelimitse 040-8185422.

Yleisötilaisuuksien järjestämisessä osallistujien turvallisuus kuuluu tilaisuuden järjestäjän vastuulle. Ensiapuryhmämme avustaa erilaisten tilaisuuksien turvallisuusjärjestelyissä tarjoamalla järjestäjän käyttöön ensiapuryhmän palvelut. Tilaisuuteen on mahdollista saada myös päihdetyön ja seksuaaliterveyden kiertäviä päivystäjiä tai selviämispiste.

 

Punaisen Ristin ensiapupäivystäjät ovat saaneet laaja-alaisen koulutuksen ensiapupäivystys­toimintaa varten. Ensiapupäivystäjämme ovat käyneet vähintään Punaisen Ristin ensiapu 1 ja ensiapu 2 -kurssit sekä päivystysensiapukurssin. Ensiapupäivystäjämme ovat vähintään 18-vuotiaita. He ovat läpäisseet hyväksyttävästi Punaisen Ristin valtakunnallisesti määritetyt päivystäjien tasotestit. Päivystäjiä sitoo auttamistoiminnassa ehdoton vaitiolovelvollisuus (laki potilaan oikeuksista).

Kaikki päivystäjät ovat lisäksi saaneet koulutuksen mahdolliseen päivystyksissä tarvittavan viestiliikenteen hoitamiseen. Päivystäjät perehdytetään päivystyksissä esiin tuleviin erityisriskeihin jokaiseen päivystykseen erikseen. Osa päivystäjistämme on suorittanut ensiavun harjoituskurssin (EA-3) ja muutama on myös ensivastepäivystäjä.

Päivystystilaus on tehtävä mielellään kolmea (3) viikkoa ennen tapahtumaa, jotta päivystysvastaavalla on aikaa saada päivystäjät tilaisuuteen.

Ennen yhteydenottoa on hyvä selvittää muutama asia ensiapupäivystyssopimusta varten.

Tilaajan tiedot

 • Tilaajan nimi
 • Tilaajan osoite (laskutusta varten)
 • Yhteyshenkilön nimi
 • Yhteyshenkilön puhelin
 • Tilaisuuden tiedot
 • Tilaisuus
   
 • Tilaisuuden nimi
 • Aika ja paikka
 • Tilaisuuden laatu, esim. autourheilu, yleisötapahtuma, konsertti tms.
 • Tilaisuuden arvioitu henkilömäärä
 • Päivystyksen aloitus- ja lopetusaika
 • Erityiset vaarakohteet yms.
 • Päivystäjien ruokailu

Päivystäjämme ovat vapaaehtoisia ja heille ei makseta palkkaa eikä palkkiota päivystämisestä. Ensiapupäivystyksistä peritty korvaus käytetään ensiapuryhmän toiminnan ylläpitämiseen, tarvikkeiden hankintaan sekä päivystäjien koulutukseen