Historian havinasta tähän päivään

Jämsän osaston historiaa

Elokuun 11 päivä 1950 allekirjoitti presidentti J.K.Paasikivi SPR:n uudet säännöt sisältävän asetuksen. Siinä vaiheessa järjestön nimeksi tuli Suomen Punainen Risti – Finlands Röda Kors. Samalla yhdistyksestä tuli julkisoikeudellinen järjestö, jonka säännöt oli määrätty asetuksella ja joka piti omaa rekisteriä piireistään ja osastoistaan. Ne ovat keskusjärjestön kanssa oikeustoimikelpoisia. SPR:ssä oli jo olemassa koko Suomea kattava piiriverkosto mutta ei omaa osastoverkostoa. Siinä vaiheessa aloitettiin osastojen perustaminen ympäri Suomea; kuten Jämsän ja Jämsänkosken osastot. Aluksi kuuluimme Hämeen piiriin.

Suomen Punaisen Ristin Jämsän osasto perustettiin 11.11.1950 Jämsän Kansallistalossa pidetyssä kokouksessa johon osallistui 20 eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvaa jämsäläistä. Hämeen piirin hyväksyminen saatiin marraskuun 29 päivä. Osaston puheenjohtajaksi valittiin pankinjohtaja Yrjö Soini ja varapuheenjohtajaksi rouva Lempi Kauhanen. Sitten ovat puheenjohtajina toimineet Vuokko Heikkinen, Alli Luoma, Osmo Korosuo, Antti Jäätteelä, Aarne Tuominen, Juhani Lappalainen, Martti Simpanen, Pentti Harjula, Hannu Pienimäki, Martti Rintala, Jukka-Pekka Palonen ja uudelleen Hannu Pienmäki.

Kansanterveystyö, sosiaalinen toiminta, nuorisotoiminta ja varojen hankinta avustustyöhön olivat alussa meidän toimintamuotoja Jämsäjokilaaksossa. Kotisairaanhoito- ja ensiapukurssien pito aloitettiin jo 50-luvulla. Kotisairaanhoitoa varten hankittiin sairaanhoitovälinelainaamoja, joista pientä korvausta vastaan sai lainata välineitä kotiin. Lainaamoita oli mm. terveystalossa, Sammallahden koululla ja Hopsun koululla. Verenluovutustilaisuuksien järjestäminen alkoi lähialueiden osastoissa 1959. Ensimmäisellä kerralla saatiin 142 pulloa verta ja pulloon mahtui tuolloin 350 grammaa verta. Kuhmoisissa 110 ja Hallissa 73 henkilöä luovutti verta.

Osastot yhdessä kuntien terveydenhoitolautakuntien kanssa kantoivat huolta alueellisen sairaalahoidon kehittämisestä. Punaisen Ristin viikolla 8.5.1959 järjestivät Jämsän kunnan terveydenhoitolautakunta ja SPR:n Jämsän osasto yleisötilaisuuden jossa ylilääkäri Oskari Herpola puhui sairaanhoidosta alueellisena ongelmana ja tohtori Anna-Liisa Jokinen ihmisten keskinäisistä suhteista. Ylilääkäri Herpola mainitsi että jonkun ajan kuluttua Jämsän seudulla joudutaan turvautumaan mahdollisesti kuntien yhteiseen isompaan sairaalaan. Syynä keskussairaalan potilasmäärien kasvaessa ei palveluja voitu tarjota kaikille. 150 kuulijaa totesi alueellisen sairaalan tarpellisuuden.

Sosiaalinen toiminta on muodostunut varsin keskeiseksi osastojen piirissä. Toiminnan alkuaikoina ja nykyäänkin sosiaalinen toiminta on auttanut useita hädänalaista. Osaston 10- vuotishistoriikista kävi selville sosiaalisen toiminnan olleen varsin vilkasta. Taloudellisissa vaikeuksissa olevia perheitä on tuettu monin tavoin: hankittu vaatteita, lämmityslaitteita, osallistuttu lehmän hankintaan, maksettu ruokalaskuja sekä avustettu joulun aikaan vähävaraisia perheitä.

Vaikka Jämsässä ei alkuaikoina ollutkaan järjestettyä nuorisotyötä Punaisen Ristin merkeissä, ovat nuoret olleet mukana monin eri tavoin. Ensiapu- ja kotisairaanhoitokursseja on järjestetty kansa- ja yhteiskoululaisille sekä kansanopiston oppilaille. Yhteiskoulun teinikunnan jäsenet antoivat alkuaikoina tuntuvaa apua monissa yhteiskoulun tiloissa järjestetyissä SPR:n tilaisuuksissa. Nuorisoryhmä perustettiin 1977.

Osaston varojen kartuttamiseksi on alueen osastoissa ollut kahvio- ja kioski- toimintaa. Jämsän osastolla oli kahvio Shell huoltoasemalla ja aluesairaalassa. Toiminta lopetettiin kannattamattomana 80- luvun alkupuolella. Jämsänkoskella oli nk. Kinulan kioski, joka on lopetettu. Näillä myyntituloilla oli ratkaiseva merkitys osastojen taloudelle.

Vanhustyöstä ja vanhemmasta ikäluokasta huolehtimisesta ovat osastot kantaneet huolta koko toimintansa ajan. Alkuaikoina virkistystilaisuuksia järjestettiin lähinnä vanhainkodilla. 1972 Jämsässä päätettiin perustaa eläkeikäisten kerho, mikäli halukkaita ilmaantuu. Kerho perustettiin Anja Kaipion ja Heljä Simpasen johdolla. Ensimmäiset vetäjät olivat Heljä Simpanen ja Tyyne Tamminen. Pirkko Lindroos ja Martti Rintala ovat luotsanneet ansiokkaasti kerhoa vuodesta 1978. Nyt kerhossa toimii 30-40 osanottajaa

Ystäväpalvelu alkoi 70- luvun lopulla Riitta Heiskasen johdolla. Hän aloitti ystäväpalvelukurssien pidon 1978. Ystäväkerho perustettiin v-80 ja sen vetäjänä on ollut Pirkko Lindroos. Keski-Suomen piirin alueella ensimmäinen ostopalvelusopimus solmittiin Jämsän kaupungin sosiaalitoimen ja SPR:n Jämsän osaston kanssa 1985.

Jämsän osastolla oli 60- luvulla kotipalvelutoimintaa, jonka palveluja sai tilata rouva Harjulta, joka toimi välittäjänä kotipalveluasioissa. Palvelusta asiakas maksoi pienen korvauksen. Taloudellisissa vaikeuksissa olevat saivat maksuavustusta kunnan sosiaalitoimelta. Nykyäänhän tämä toiminta kuuluu sosiaalitoimistolle, mutta SPR on ollut toiminnan alkuun panijana.

Ensiaputoimintaa on ollut kummassakin osastossa alkuajoista lähtien. Ensiapu- ja kotisairaanhoitokursseja pidettiin ahkerasti. Jämsän osastossa on ensiapuryhmätoimintaa ollut jo 60- luvulla. 1972 aloitettiin ea- ryhmätoiminta uudestaan. Ryhmänjohtajana toimi Kari Sievänen ja kouluttajana Eila Peltonen. Eri ensiapupäivystykset ovat työllistäneet ea-ryhmää jo useiden vuosien ajan tuoden samalla taloudellista hyötyä osastolle. Ensiapuryhmä toimii Jämsän seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ea- ryhmänä. Tästä on tehty kirjallinen sopimus, jonka mukaan kuntayhtymä korvaa osan ryhmän koulutus- ja tarvikemenoista.

Nälkäpäivä on ollut SPR:n katastrofirahaston pitkäaikaisin varainhankintakampanja. Jämsän osasto on osallistunut jokaiseen 20:n keräykseen.