Kotimaan apu auttaa hätätilanteissa

Kotimaan apu

Osaston voimavarojen puitteissa annettavaa apua voi olla henkinen tuki, neuvonta ja ohjaus sekä aineellinen avustaminen paikallisissa onnettomuustilanteissa välittömään avuntarpeeseen joutuneille. Aineellisena apuna voivat tulla kyseeseen hätämajoitus, ruokinta-, vaatetus- ja muu tavara-apu sekä rahallinen avustus. 

Jämsän osaston kotimaan avun yhdyshenkilönä toimii Kimmo Röman puh 040 723 6240.

Jos häntä ei kiireellisen avuntarpeen ilmaantuessa tavoiteta, tai hän on muuten on estynyt avun antamisesta ja sen muodoista,  päätökset tekee osaston puheenjohtaja tai sitten se hallituksen jäsen, johon yhteys saadaan.

Yhdyshenkilö toimii kiinteässä yhteydessä osaston ensiapuhenkilöstön, Punaisen Ristin organisaation sekä sosiaali- ja poliisiviranomaisten kanssa.

Hätämajoitus pyritään järjestämään paikallisten majoitusliikkeiden palveluita hyödyntämällä. Ensiavun luonteisessa ruokinnassa ja muussa aineellisessa avussa hyödynnetään paikallisten kauppaliikkeiden palveluita.