Yksin tulleiden tukihanke

Hannu J. Vest
Kuvaaja: Hannu J. Vest

Tukea yksintulleiden kotoutumiseen!

Alaikäisenä yksin Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden tukihanke on alkanut vuonna 2017 Helsingin ja Uudenmaan piirissä, jossa sitä myös koordinoidaan. Vuonna 2018 mukaan tulivat myös Kaakkois-Suomi ja Varsinais-Suomi. Hankkeen tavoitteena on tukea alaikäisenä yksin Suomeen tulleiden nuorten kotoutumista ja toimintakykyä sekä tarjota heille mahdollisuuksia osallisuuden muodostumiseen vapaaehtoistyön keinoin. Hankkeen pääpaino Kaakkois-Suomessa on Kouvolassa, mutta toimintaa on myös Pieksämäellä sekä Imatran seudulla.

Vuonna 2015 Suomesta haki turvapaikkaa yli 3000 alaikäistä yksin maahan tullutta nuorta, heistä monet ovat nyt saaneet turvapaikan. Nuoret ovat ammatillisen tuen piirissä, mutta tarvitsevat tukea myös sosiaalisten verkostojen luomiseen. Hankkeessa koulutetaan tukikummeja nuorille ja kehitetään erilaisia toimintamuotoja sekä nuorten että yhteistyökumppanien tarpeet huomioiden. Nuoret tarvitsevat arkista tukea, verkostoja, ystäviä, turvallisia aikuisia, kontakteja lähiympäristöön ja yhteiskuntaan kotoutuakseen.

He tarvitsevat sinun apuasi: voisitko kuunnella, kannustaa, keskustella, tehdä asioita yhdessä, neuvoa, opastaa, näyttää paikkoja? Ehditkö tavata nuorta 1-4 kertaa kuussa vuoden ajan? Tai oletko kiinnostunut ryhmänohjaamisesta? Oletko yli 25-vuotias? Tule mukaan toimintaan!

LISÄTIETOJA:

Jani Saarela

hanketyöntekijä

Suomen Punainen Risti Kaakkois-Suomen piiri

p. 040 860 1053

Sähköposti jani.saarela(at)redcross.fi