Valmiustoiminta

 

Suomen Punainen Risti on valmiusjärjestö, joka on varautunut auttamaan hädässä olevia ihmisiä ja tukemaan viranomaisia eri avustus- ja pelastustehtävissä. SPR:n paikallisosastot ylläpitävät valmiutta omalla paikkakunnallaan kouluttautumalla ja harjoittelemalla muun muassa ensiavun, henkisen tuen ja ensihuollon tehtäviin. Osastot laativat oman valmiussuunnitelman yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa.

Kotimaan apu

Suomen Punaisen Ristin piirit ja osastot voivat kotimaassa viranomaisten tukena avustaa äkillisten onnettomuuksien uhreja. Tällainen äkillinen onnettomuus voi olla esimerkiksi tulipalo, tulva tai muu luonnononnettomuus, liikenneonnettomuus, suuronnettomuus tai rikoksen uhriksi joutuminen.

Apu voi olla ohjausta ja neuvontaa, käytännön apua tai taloudellista tukea. Taloudellista tukea voidaan myöntää Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastosta onnettomuudesta välittömästi seuraaviin tarpeisiin.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on 50 eri kansalaisjärjestön yhteenliittymä. Suomen Punainen Risti koordinoi Vapepa-toimintaa yleisen pelastustoimen osalta. Vapepa kokoaa yhteen ja valmentaa pelastustöiden tukitehtäviin eri alojen harrastajia, joita yhdistää halu auttaa. Hälytysryhmiä on valtakunnassa 1300, joissa toimii yhteensä yli 20 000 vapaaehtoista.

Lisää Vapepasta

Lisätietoja:

valmiuspäällikkö Eila Siira

puh. 0400-965 407

eila.siira (at) redcross.fi

Vapepan Kaakkois-Suomen maakuntatoimikunta