Ensiapu- ja valmiustoiminta

Ensiapuryhmätoiminnan esittelyvideo

Tervetuloa mukaan

Tarjoamme mukavan harrastuksen, josta hyödyt itse ja autat samalla muita. Voit osallistua toimintaan juuri niin aktiivisesti kuin haluat. Tule mukaan tutustumaan toimintaamme

Ensiapu

Ensiapupäivystäjältä vaadimme normaalia psyykkistä ja fyysistä kuntoa, vaitiolovelvollisuutta sekä aktiivista osallistumista ensiapu- ja valmiusryhmän harjoituksiin ja toimintaan. Ensiapupäivystäjät ovat kaikki ensiapukoulutettuja Suomen Punaisen Ristin ensiapukursseilla. Vähimmäisvaatimuksena on EA1- ja EA2 -kurssit sekä Päivystyspalvelukurssi.

Suoritettuja kursseja tämän lisäksi ovat usein myös viestikurssi, etsintäkurssi, pelastuspalvelun peruskurssi, henkisen tuen peruskurssi, ja osalla päivystäjistä ensivastekurssi. Ensiapu- ja valmiusryhmä päivystää vuodessa yli 70 yleisötilaisuudessa Lahden alueella

Ensivastetoimijat

Toiminnassa on mahdollisuus myös ensivastetoimintaan ensiapupäivystyksien yhteydessä. Ensivastekurssin hyväksytyksi suorittanut voi toimia ensiauttajana Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella, tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Ensihuollon ja henkisen tuen vapaaehtoiset

Ensihuollon ja henkisen tuen vapaaehtoiset ovat koulutettuja vapaaehtoisia. Ensihuollon ja henkisen tuen vapaaehtoiset ovat usean vuoden ajan tehneet läheistä yhteistyötä Päijät-Hämeen sosiaalipäivystyksen kanssa. Ja ovat hälytettävissä viranomaisen avuksi ensihuollon ja henkisen tuen tehtäville.

He toimivat myös osana tapahtumissa olevia ensiapupäivystyksiä, toimien esimerkiksi henkisen tuen tehtävissä ja tuottaen tukipalveluita. Vapaaehtoiset osallistuvat myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytyksiin.

Hälytysvalmius

Ensiapu- ja valmiusryhmä on osa Vapaaehtoista pelastuspalvelua. Ryhmä on hälytysluonteisesti valmiina tarvittaessa avustamaan alueen viranomaisia heidän johtamissaan avustustilanteissa.

Esimerkiksi;

  • ensiapu
  • etsintä
  • vaatettaminen
  • ruokahuollon järjestäminen
  • hätämajoituksessa avustaminen
  • henkinen tuki
  • neuvonta ja käytännön apu
  • henkilöiden ja tapahtumien kirjaaminen

Mukaan  toimintaan

Uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan toimintaamme. Toimintaan pääsee mukaan kun on vähintään 16 v ikä ja on halu auttaa toista ihmistä. Hälytystilanteisiin viranomaisen avuksi alaikäraja on 18 vuotta sekä käydyt ensihuollon peruskurssi, EA1-kurssi ja henkisen tuen peruskurssi.

Oletko kiinnostunut toiminnasta, haluatko lisää tietoa? Tule mukaan ryhmäiltoihin tai ota yhteyttä niin kerromme lisää.

 

Ota yhtettä

  • Oma Punainen Risti  https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi
  • Ensiapu- ja valmiusryhmä earyhma_at_sprlahdenalue.com