Tietotekniikan tuki

Saija Ylönen
Kuvaaja: Saija Ylönen

Tietotekniikka luo monenlaisia mahdollisuuksia hyvinvoinnin lisäämiseen. Hankkeessa on pyritty madaltamaan kynnystä tietoteknisten palvelujen käyttöön.

Vuosien 2016-2017 - vaihteessa hankkeessa toteutettiin Palvelut kämmenellä pilotti, jossa lähes 20 ikääntyvää käytti taulutietokoneella tai älykännykällä mobiililiittymää, johon oli koottu keskeisimmät heidän käyttämänsä palvelut. Lisää tietoa pilotista ja sen tuloksista www.hyvaelo.fi

Mahlulta lähtöisin oleva älykännykkä ja tablettitietokone tutuksi -ohjaus on levinnyt myös keskustaan. Pienryhmäohjauksessa pääsee tutustumaan tablettitietokoneen käyttöön myös lainalaitteella. Hankkeessa on tarjottu vertaisohjaajan tukea myös yksittäisiin tietokoneen käytön ongelmiin. Kirjastolla toimii myös tietokoneen vertaisohjaus kerran viikossa.