Hanke kylillä

Hanke pyrkii tukemaan hankkeen mukaisten tavoitteiden toteutumista Saarijärven kylillä. Kaikki kylien kehittämistoiminta lähtee kylien omista tarpeista. Hankkeen toimintamuotoja kylillä ovat esimerkiksi kaikille kyläläisille avoimet Hyvän elämän illat, joissa kyläläiset pääsevät yhdessä pohtimaan kylän kehittämistarpeita. Kylillä voidaan toteuttaa myös kyläläisille jaettavia kyläkyselyitä, joissa selvitetään kyläläisten ajatuksia ja toiveita. Kylille on mahdollista perustaa omaa kylänaputoimintaa, jossa vapaaehtoiseksi ilmoittautuneet kyläläiset auttavat etenkin ikääntyneitä pienissä kodin töissä, esimerkiksi vaihtavat lamppuja tai verhoja, tai vaikkapa paristoja palohälyttimiin.

Saarijärven kyliä toivotaan rohkeasti hankkeeseen mukaan. Pohditaan yhdessä miten teidän kylällänne voidaan lisätä hyvää elämää ja hyvää mieltä!