Hankkeen koulutukset

Saija Ylönen
Kuvaaja: Saija Ylönen
"Järjestöjen koulutusta"
Saija Ylönen
Kuvaaja: Saija Ylönen
"Koulutusta järjestöille"
Saija Ylönen
Kuvaaja: Saija Ylönen
"Kyläturvallisuuskoulutus Mahlulla "
"Kyläturvallisuuskoulutus Mahlulla"
Saija Ylönen
Kuvaaja: Saija Ylönen
"Terhokerhon ohjaajien koulutus Saarijärvellä"

Hankkeessa on pyritty tukemaan vapaaehtoisia ja saamaan lisää apukäsiä vapaaehtoistyöhön koulutusten kautta. Myös yhdistyksille ja eläkkeelle jääneille on järjestetty koulutuksia. Hankkeen aikana on mm. järjestetty ystävätoiminnan kursseja, koulutettu ulkoiluystäviä ja terhokerhovetäjiä, sekä järjestetty Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksia ja kodin ja kylän turvallisuuskoulutuksia.