Ystävätoiminnan vapaaehtoiskortti

SPR
Kuvaaja: SPR
"Ystävätoiminnan vapaaehtoisenkortti"

Miksi vapaaehtoisenkortti?

> Kortti toimii vapaaehtoisen henkilökorttina.

> Kortista tunnistaa, että sen kantaja on Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoinen.

> Kortin kantaja on sitoutunut Suomen Punaisen Ristin periaatteisiin ja pelisääntöihin.

> Kortti muistuttaa, että vapaaehtoistyö on auttamista tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin, eikä se korvaa ammattityötä.

Korttia tulee käyttää erilaisten tapahtumien ja vierailujen aikana.

Vapaaehtoiskortin antamisesta päätetään ystävätoiminnan kerhoilloissa, se tilataan Kaakkois-Suomen piiristä.

Vapaaehtoisen kortti tulee toiminnan päätyttyä palauttaa ystävävälittäjälle.

HL 13.1.2023