Valiokuntatyöskentely

Valiokunnat yleiskokouksessa 2017

Valiokunnat kokoontuvat lauantaina klo 15.30–17.30, niiden aiheet ovat:

  • Valiokunta 1. (suomeksi ja ruotsiksiToimintalinjauksen päätavoite 1: Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla
  • Valiokunta 2. (suomeksi) Toimintalinjauksen päätavoite 2: Vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen sekä hyvinvoinnin ja turvallisen elämän vahvistaminen
  • Valiokunta 3. (suomeksi ja ruotsiksi) Toimintalinjauksen päätavoite 3: Rohkea vaikuttaja – asiantunteva inhimillisyyden puolustaja
  • Valiokunta 4. (suomeksi) Toimintalinjauksen päätavoite 4: Vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö
  • Valiokunta 5. (suomeksi ja ruotsiksi) Sääntöuudistus

Valiokunnissa 1, 3 ja 5 on tulkkaus ruotsiksi

Valiokunnissa 1-4 keskitytään pohtimaan toimintalinjauksen 2018–2020 toimeenpanoa. Näissä mietitään, miten saavutamme tavoitteemme. Valiokunnissa päätavoitetta käsitellään osastonäkökulmasta: tarkoituksena on kehittää osastojen omia toimenpiteitä ja toimintoja seuraavalle kolmivuotiskaudelle.

Tutustuthan hyvin toimintalinjaukseen ja erityisesti sen kehittämiskohteisiin!

Viides valiokunta käsittelee sääntöuudistusta, ja valiokunnassa käsitellään sääntöesityksen sisältö sekä siihen mahdollisesti tulleet muutosesitykset. 

Voit tehdä lopullisen päätöksen siitä, mihin valiokuntaan osallistut, lauantaina ennen valiokuntien alkamista.