Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

SPR:n Polvijärven osasto

Toimintasuunnitelma 2018

1.                                      Avustustoiminta

Ylläpidetään avustusvalmiutta katastrofien varalta. Avustetaan eri päätöksellä paikallisia kohteita. Hätäapupaketit.

2.                   Koulutus

Koulutuksia, joita tarvitaan osaston toiminnoissa aina tarpeen mukaan:

·         Ensiapu- ystäväpalvelu- henkinen tuki- ja omaishoidon tukitoiminta.  

·         Piirin järjestämät koulutukset.

·         Turvallisuus- järjestö- ja muita koulutuksia.

3.                   Muu yhdyskuntatyö

* Tarpeen perusteella joulutervehdykset yhdessä kunnan sosiaalitoimen ja seurakunnan kanssa.

* EA- päivystystä hoidetaan käytössä olevien vapaaehtoisten voimin

                      * Osallistutaan nälkäpäiväkeräykseen

                      * Ystävätoiminnan kehittäminen

                      * Ystäväntuvan ja kirppis – toiminnan jatkaminen resurssien puitteissa

* Kerhotoiminta yhteistyössä MLL:n kanssa. (lapset/ikäihmiset)

* Omaishoitajien tukitoiminnan jatkaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

* Jäsenmäärän lisäys ja jäsenistön aktivointi

 

4.                   Varainhankinta
                      * Asunto-osakkeiden vuokratulot

                      * Kirpputoritoiminta

                      * EA- päivystysten tuotto

                      * Jäsenmaksutulot

* Mahdollinen työllistämistuki

 

5.                   Tiedotus

* Jäsentiedote jäsenille keväällä

* Karjalaisen ja paikallislehden kautta

* Nettisivut, sähköposti, puhelin, kirjeet ja Ystäväntuvan ilmoitustaulu

 

6.                      Muu toiminta

* Sääntömääräiset kokoukset ja muut kokoukset tarpeen mukaan

* Osastotapaamiset

* Muuta toimintaa tarpeen mukaan

* Vuokrataan edelleen toimitila Ystäväntuvalle ja jatketaan kirppis –toimintaa

* Yhteistyö Polvijärven kunnan kanssa, mm. työllisyysasiat, työhön oppiminen,

   varastotilojen vuokraus

* Nälkäpäiväkeräykseen osallistuminen. Tuotto katastrofirahastoon

* Teemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa (Ev.lut. seurakunta, kunta, S-market, osuuspankki, LähiTapiola, MLL, koulut, Savirannan toimintakeskus, työpaja jne..)

* Yhteistyö muiden osastojen kanssa

 

7.                   Piirin rooli
                      * Yhteistyö Savo-Karjalan piirin kanssa