Jäsenkirje

 

 
   

      HYVÄ SPR:n Polvijärven osaston jäsen

Puheenjohtajan tervehdys

SPR on tarjonnut historiansa aikana moninaista apua vapaaehtoisten toimesta. Vapaaehtoisten tarjoama apu on ollut ja tulee olemaan tulevaisuudessakin tärkeässä asemassa yhteiskunnassamme. Ensiaputaitoja ja ihmisten auttamista tarvitaan edelleen yhä enenevässä määrin. Polvijärvellä on toimiva ja monipuolista auttamista tarjoava osasto. Ensiapu-, omaishoitajien tuki, ystäväpalvelu- ja ystävätoiminta sekä Ystäväntupa, mikä toimii kohtaamispaikkana sekä ”kirppiksenä .

 

Punaisen Ristin sääntöuudistus linjasi vuosille 2018-2020 teemat ”sanoja ja tekoja”, joita pyrimme toiminnassamme noudattamaan.

Monien hyvien tekojen takana on Punaisen Ristin jäsenet ja toimijat. Punaisen Ristin Polvijärven osastossa on 243 jäsentä, mikä osoittaa, kuinka tärkeänä toimijana ja auttajana osastoamme pidetään. Punaisen Ristin jäsenet ja vapaaehtoiset ovat työmme kivijalka. Vapaaehtoisia tarvitaan toteuttamaan arvokasta työtä Punaisessa Ristissä.

 

Uusissa säännöissä on jäsenmaksuja selkeytetty. (v. 2018 alkaen jäsenmaksut ovat seuraavat; * Vuosijäsen 20 €/kalenterivuosi, Vuosijäsen, alle 29-vuotias, 10 €/kalenterivuosi ja ainaisjäsenyys 300 €.) Punaisen Ristin jäsenetuja mm.Avun maailma- lehti sisältyy jäsenmaksuun. Paikallinen etu jäseneksi liittyjälle: SPR:n Polvijärven osasto maksaa kaikille uusille jäseneksi liittyjille ensimmäisen vuoden jäsenmaksun. Yleisesti; Jokaiselle löytyy oma ja mielekkäin tapa toimia. Kiitos aktiivisuudesta ja mukanaolosta. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi kaikki entiset ja uudet jäsenet mukaan toimintaan.

Auttaja lähellä Sinua. Ota rohkeasti yhteyttä!

 

Leila Karttunen

Puheenjohtaja

****************************************************************************

Toimintamme sisältöä ja periaatteita;

Vapaaehtoinen = auttamista ja lähimmäisen rakkautta, tekemistä.

 EA- päivystystä- toimiva ja aktiivinen EA- ryhmä.

* Ensiapupäivystyksiä voi tilata Outi Kuninkaalta p. 045 1073 073

* Ensiapu defibrillaattori -elvytyslaite käytössä vapaa-aikatalolla

*Omaishoitajien tukitoimintaa jatketaan

* Ystäväntupa- ja kirppis avoinna ma, ke, pe klo 9-14. Avoin kaikille, Tervetuloa!

*Ystävätoimintaa kehitetään. Ystäviä tarvitaan, kysyntää on tarjontaa enemmän.

*Nälkäpäiväkeräys yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

*Yhteydenpito jäseniin, piiriin ja muihin osastoihin.          

*Yhteistyötä tehdään kunnan, yritysten, koulujen ja muiden kesken.

* Vapepan (vapaaehtoinen pelastuspalvelu) yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

* Kotimaan apu kriisitilanteissa - hätäapupakkaukset.

*Jäsenistön lisäys ja aktivointi. Liittymislomakkeita mm. Ystäväntuvalla.

* Ajankohtaiset tiedot nettisivuiltamme. Osoite;https://rednet.punainenristi.fi/polvijarvi

ja Facebook SPR Polvijärven osasto

*  Ilmoitellaan Karjalaisen ja Outokummun seudun järjestöpalstalla.

* Askartelu- ja kortintekotalkoita pidetään Ystäväntuvalla. Tiedot Ystäväntuvalta.

* 3.-9.5.2018 vietetään Punaisen Ristin viikkoa.  Kahvitarjoilu S-marketilla.

* Nälkäpäivä on 20.-22.9.2018. Yhteyshenkilö Marja Tilli p. 040 570 2585

* Hätäkeskus numero 112 kiireellistä avuntarvetta varten.

 

        SPR:n Polvijärven osaston kevätkokous Ystäväntuvalla ti.20.3.2018 klo 18.00. Tervetuloa kevätkokoukseen !

 

Kaikille avoin - Ystäväntupa ”kirppiksineen” on tullut jo monelle tutuksi. Tervetuloa! 

 

Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille ja asiakkaille!

 

Kiinnostuksen kohteena vapaaehtoistyö on antoisaa ja tarjoaa mielekästä vastapainoa arkiseen aherrukseen. Tehtäviä löytyy kaikille, itse kullekin omien voimavarojen ja kiinnostuksen mukaan. Mikäli kiinnostuit asiasta tai tiedät jonkun muun olevan kiinnostunut, soitto, tekstiviesti tai sähköposti alla mainittuihin yhteyshenkilöihin.

Lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneillemme, Punaisen Ristin jäsenille, toimijoille ja muille vapaaehtoistyön kannattajille ja työhön kannustajille! Vapaaehtoistyön merkitys korostuu entistä enemmän tulevaisuudessa. 

Tervetuloa mukaan!


Yhteystiedot:                     osaston nettisivut                https://rednet.punainenristi.fi/polvijarvi

                                            facebook                             SPR Polvijärven osasto

                                            sähköposti                           polvijarvi@rednet.redcross.fi

Hallitus                               Karttunen Leila                  puh. 050 512 1765   pj.                                                                                                                    linneakarttunen@gmail.com

                                            Vaittinen Irma                    puh. 044 282 5836   vpj.                                                                                                                    irma.vaittinen@gmail.com

                                            Pehkonen Anja                   puh. 050 347 6548   sihteeri,                                                                                                           pehkot9@gmail.com

                                            Holopainen Esko                puh. 050 434 5831
                                            Kuningas Outi                    puh. 045 1073 073   EA,                                                                                                                   outi.kuningas@hotmail.fi
                                            Kaituri Harri                       puh. 050 555 1639

                      Pellikka Riitta                     puh. 050 533 0084

                     Reijonen Anna                   puh. 0415149276
                    Tilli Marja                          puh. 040 570 2585                                                                                                      keräysjoht.tilli.marja@gmail.com

                    Varis Minna                        puh. 050 340 8546

Ystävätoiminta;                                                                                                                         Ystäväntupa, vastuuhenk. Tilli Marja                        puh. 040 570 2585 

Ystäväntupa aukioloaikoina Anneli Yletyinen             puh. 045 165 6580  omaishoitajien yhteyshenkilö.