Toimintakertomus

SUOMEN PUNAINEN RISTI

POLVIJÄRVEN OSASTO

TOIMINTAKERTOMUS

VUODELTA 2017

YLEISTÄ

Hallinto:

Puheenjohtaja:              Karttunen Leila                  puheenjohtaja, kotimaan avun yhdyshenkilö

           yhdessä sihteerin kanssa, valmiustoiminnan                yht.hlö     

    Varapuheenjohtaja:

              Vaittinen Irma                        varapuheenjohtaja,  tiedotusvastaava

Hallitus    Pehkonen Anja              sihteeri, kotimaanapu pj:n kanssa,                                                                             tuotevastaava

 

                                        Holopainen Esko  

                             Kaituri Harri       
                             Kuningas Outi               EA - ryhmän johtaja,                                                                                                              ensiapupäivystysten yhdyshenkilö

                                        Pellikka Riitta                                                  
                                       Pikkarainen Reetta

                                        Reijonen Anna                    Ystäväpalvelu
                                        Tilli Marja                           keräysjohtaja, Ystäväntuvan vetäjä

                                        Varis Minna

Muut henkilöt                 Hyttinen Aira                      rahastonhoitaja  

                                         Kaituri-Mutanen Maija       kouluyhteistyön yhteyshenkilö  

 

hallituksen jäsenet; jäsenmestareita ja varainhankinnan yhdyshenkilöitä 

 

Ystäväpalvelun yhteyshenkilö:                           Reijonen Anna                                                  

Toiminnantarkastaja                                            Parviainen Kauko

Varatoiminnantarkistaja                                       Parviainen Kaisa

KOKOUKSET                   Sääntömääräinen kevätkokous 15.3.2017 ja syyskokous 20.11.2017.

Hallituksen kokouksia viisi, joista neljä perinteistä kokousta (2.2.2017,  15.3.2017, 23.10.2017 ja 20.11.2017)  ja yksi sähköpostikokous  (27.11.2017.) 

Piirin vuosikokous teemallaJuhlavuoden auttajat  22.–23.04.2017 Kuopiossa, Kylpylähotelli Rauhalahdessa. Polvijärven osastosta osallistuivat Reetta Pikkarainen ja Marja Tilli.

Punaisen Ristin yleiskokous 10.-11.6.2017 Helsingissä, jossa Polvijärveltä ei ollut osallistujia.  

 

KOULUTUKSET     Punaisen Ristin alueellinen ja samalla osaston toiminnantarkastusmenettely uusiutuu. Sihteereiden ja rahastonhoitajien koulutukseen Nurmeksen Hyvärilässä la 29.4.2017 osallistuivat Anja Pehkonen ja Marja Tilli. Ensiapuryhmän ja ystäväpalvelun koulutukset näkyvät näiden omissa toimintakertomuksissa.

Varsinainen toiminta

Yleistä:

Punaisen Ristin Polvijärven osasto on perustettu 25.9.1950. Toimintamuotoina vuonna 2017 olivat monitahoinen yhteistyö, ensiaputoiminta, Ystäväntupa, ystäväpalvelu, nälkäpäiväkeräys sekä omaishoitajien tukitoiminta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Polvijärven osasto omistaa Joensuussa kolme osakehuoneistoa. Huoneistot ovat vuokrattuina. Polvijärven kunta ja Suomen Punainen Risti juhlivat 140 vuoden ikää. Polvijärvipäivien yhteydessä koulukeskuksessa pidettiin SPR:n 140 v. toimintaa kuvaava näyttely.

Savo-Karjalan piirin hallitukseen on Polvijärveltä kuulunut osaston puheenjohtaja Leila Karttunen. Hän halusi erota piirihallituksen jäsenyydestä ”jääviys” asioiden takia. Hänen tilalleen loppukaudeksi valittiin Outi Kuningas. 

Polvijärven kunta jatkoi huonekaluvaraston ilmaista vuokra-aikaa vuoden loppuun saakka.

SPR:n Polvijärven osaston sähköpostiosoite; polvijarvi@rednet.redcross.fi. Osasto liittyi v. 2017 Facebookiin.

Jatkettiin MLL:n kanssa lapsi/vanhus yhteistyötä. Kotimaan kriisiapuna tulipalon takia lahjoitettiin ”hätäapupaketti”. kahdelle henkilölle. Päätettiin hankkia parvekelasitus yhteen osakehuoneistoon Joensuussa. Kaikissa kolmessa osakehuoneistossa on tämän jälkeen lasitetut parvekkeet.

Punaisen Ristin uudet säännöt on hyväksytty Suomen Punaisen Ristin yleiskokouksessa 11.6.2017. Asetus tulee voimaan   1.1.2018.  Uudet säännöt luettavissa RedNetin sivuilla; https://rednet.punainenristi.fi/saantouudistus. Uusista säännöistä tiedotettiin jäsenille syyskokouksessa ja hallitukselle hallituksen kokouksessa. Osaston toiminnantarkastajia informoitiin sähköpostitse ja kysyttiin kiinnostusta piirin kouluttamiksi toiminnantarkastajiksi. He ehdottivat tehtävään nuorempia henkilöitä. Päätettiin, että ensi vuonna pienennetään Polvijärven osaston hallituksen jäsenmäärää yhdellä henkilöllä. 

Ensiapuryhmä:

Ensiapuryhmässä on 10 toimivaa jäsentä. Ensiapuryhmä on toiminut aktiivisesti pitäen vuoden aikana kymmenen harjoituskertaa eri teemoihin liittyen. Punaisen Ristin viikolla kahvitus ja pop-up tapahtuma S-marketilla. Yhteistoimintaa on ollut Outokummun osaston kanssa.  Vuoden aikana ryhmä osallistui useisiin ensiapupäivystyksiin Polvijärvellä ja suurempiin tapahtumiin lähialueilla.

Päivystysensiapukorttipäivityksiä oli kahdeksalla ryhmän jäsenellä ja EA-1 ja EA-2 suoritti kaksi. Päivystysjohtajakurssille osallistui yksi henkilö.

Savo-Karjalan piirin lahjoittama defibrillaattori elvytystilanteisiin on sijoitettuna Polvijärven kunnan vapaa-aikatalon tiloihin. Vastineeksi EA-ryhmä voi harjoitella ao. tiloissa. Hankittiin harjoitus ZOLL AED Plus -harjoitusdefibrillaattori suojalaukkuineen omia harjoituksia varten. Ensiapuryhmän toimintakertomus on tämän liitteenä.

 

Ystäväpalvelu:

Ystäväpalvelun kuukausikokouksia oli vuoden aikana 8. Tapaamiskertoja ystävillä oli yhteensä 22, jossa on mukana vierailut palveluasuntoihin ja pienryhmäkoteihin.Vierailujen yhteydessä oli pieniä ohjelmanumeroita, yhteislauluja, seurustelua ja kahvittelua.  Päivätoimintaryhmässä sekä Reuma ja Tules-kerhossa käytiin esittelemässä SPR:n toimintaa. Ystäväntuvalla askarreltiin ystävänpäivä- ja joulukortteja. Kortit vietiin toimintakeskuksen ja pienryhmäkotien asukkaille ystävänpäivän ja joulun aikaan.  Lauluvihkoihin tehtiin lisäsivuja, jotka monisti Polvijärven kunta. Ystäväpalvelun toimintakertomus on tämän liitteenä.

Ystäväntupa:

Ystäväntuvan vuokraus osuuspankilta jatkui. Ystäväntupaa pidettiin avoinna kolmena päivänä viikossa ma, ke ja pe  klo 9-14 koko vuoden ajan.   Ystäväntuvalla on ollut palkattuna yksi henkilö osa-aikaisena. Vapaaehtoiset ovat avustaneet. Ystäväntuvan vetäjänä toimi Marja Tilli.

Lämmin kiitos kaikille vapaaehtoisille arvokkaasta työstä.  

 

Omaishoitajien tukiryhmä:

Omaishoitajien tukitoimintaa jatkettiin. Teemallisia tapaamisia on ollut vuoden aikana 9. Ryhmään on osallistunut 14 omaishoitajaa. Vapaaehtoisia omaishoitoryhmässä on kaksi. Toiminnalla pyritään tukemaan omaishoitajien jaksamista heidän arkityössään. Tuen ja vertaistuen tarve omaishoitajan työssä jaksamisessa on koettu merkitykselliseksi.

Keräykset:

                     Nälkäpäiväkeräys onnistui hyvin. Keräyspäiviä oli kolme.

                      Nälkäpäiväkeräyksessä tehtiin yhteistyötä kunnan, koulujen ja Savirannan                                   toimintayksikön kanssa. Näiden lisäksi yksittäiset henkilöt olivat avainasemassa                            keräyksen onnistumisessa. Kiitos keräykseen osallistuneille!

Hätäapukeräys oli lipaskeräyksenä kahdessa kauppaliikkeessä.

 

Jäsenet:              Pyrimme hankimaan aktiivisesti osastoomme uusia jäseniä poistumisten

kompensoimiseksi. Jäseniä pyrittiin hankkimaan mm. jäsenkilpailun avulla. Vuonna 2017 jäseneksi liittyneiden kesken arvottiin joulukuun 15. päivä ensiapulaukku ja T-paita. Osastossamme oli jäseniä vuoden lopussa 243. Lapset ja nuoret ovat tulevaisuuttamme, joten yhteistyö ja yhteydenpito vanhempien sekä koulujen kanssa on tärkeä. Jäsenet ovat peruspilari toiminnassamme. Yhteydenpito jäseniin ja ajankohtaisen tiedon välittäminen heille on tärkeä. Yhteyttä on pidetty nettisivujen ja Facebookin lisäksi kerran vuodessa tapahtuvalla jäsenkirjeellä. Helmikuussa toimitetussa jäsenkirjeessä oli tiedote ja kutsu kevätkokoukseen.

 

Huomionosoitukset:

Huomionosoituksia ei jaettu vuonna 2017

Vapepa:

Vapepan harjoituksia SPR:n organisoimina ei vuoden aikana ollut Polvijärvellä. Polvijärven hälytysryhmän apua tarvittiin muutaman kerran vuoden aikana.

Yhteydenpito ja virkistys:

Ystävänpäivänä tarjottiin kasviskeittoa kaikille kävijöille Ystäväntuvalla. Ohjelmassa oli lauluesityksiä, arvoituksia ja yhteislauluja. Päivän aikana esiteltiin osaston ystävätoimintaa.

Punaisen Ristin viikolla oli kahvitus S-marketilla. Punaisen Ristin viikolla korostettiin arjen turvallisuutta ja ensiaputaitojen tärkeyttä.

Yhteistyötä teimme Polvijärven kunnan, Ev.lut. seurakunnan, Savo-Karjalan piirin, S-marketin, Savirannan toimintakeskuksen, nuorten työpajan ja monien muiden toimijoiden kanssa.

Kummitapaamisia oli keväällä Outokummussa ja syksyllä Liperissä.

Polvijärven OP lahjoitti 100 vuotiaan Suomen kunniaksi henkilökunnalleen mahdollisuuden osallistua päivän ajan vapaaehtoistyöhön. Kaksi  henkilöä ulkoilutti vanhuksia.

Joulun alla tarjottiin glögiä ja pipareita kaikille Ystäväntuvalla kävijöille. Vapaaehtoisia toimijoita muistettiin Koskipirtin pikkujouluruokailulla.

 

Lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneille, jäsenille, toimijoille, hallitukselle ja vapaaehtoisille!  Teitä tarvitaan!

 

Polvijärvellä 31.12.2017

Hallitus

 

 

SUOMEN PUNAINEN RISTI

POLVIJÄRVEN OSASTON  TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

YLEISTÄ

Hallinto:

Puheenjohtaja:         Karttunen Leila   puheenjohtaja, kotimaan avun yhdyshenkilö

yhdessä sihteerin kanssa, valmiustoiminnan  yhteyshenkilö     

    Varapuheenjohtaja:      Vaittinen Irma    varapuheenjohtaja,  tiedotusvastaava

Sihteeri:                     Pehkonen Anja   kotimaanavun yhteyshenkilö pj:n kanssa, tuotevastaava

Hallitus:                      Hirvonen  Jatta   

                                            Holopainen Esko  

                    Kaituri Harri       
                                Kuningas Outi  EA - ryhmän johtaja, ensiapupäivystysten yhdyshenkilö

                    Pellikka Riitta

Ratilainen Marjut  

                                            Pikkarainen Reetta              
                                            Tilli Marja                           keräysjohtaja, Ystäväntuvan vetäjä

Muut henkilöt:                Hyttinen Aira                      rahastonhoitaja  

                                            Kaituri-Mutanen Maija      kouluyhteistyön yhteyshenkilö    

Ystäväpalvelun yhteyshenkilöt:

                         Gerres Sirkka

                                            Vattulainen Raili                                              
Toiminnantarkastaja:   Parviainen Kauko
Varatoiminnantarkistaja:Parviainen Kaisa

 

KOKOUKSET           Pidettiin sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Hallituksen kokouksia pidettiin kaikkiaan viisi, joista yksi sähköpostikokous ja neljä perinteistä kokousta.  Osallistuttiin huhtikuussa piirin kiitosgaalaan ja vuosikokoukseen Kolilla.

KOULUTUKSET     Uusille hallituksen jäsenille järjestettiin piirin tarjoama koulutusilta Ystäväntuvalla yhdessä Outokummun osaston kanssa. Piirin järjestämiin koulutuksiin osallistuttiin seuraavasti;  RedNed – koulutus ja Ystäväpalvelun koulutus.  Osallistuttiin Vapepan etsintäkoulutukseen Outokummussa. Ensiapuryhmäläiset kouluttautuivat lisää eri osa-alueille, kuten päivystysensiapukortti-päivitys, EA1 ja EA 2, henkinen tuki ja ensivastekoulutus. Järjestöpäivään osallistui yksi henkilö.

Varsinainen toiminta:

Yleistä:

Punaisen Ristin Polvijärven osaston on perustettu 25.9.1950. Toimintamuotoina vuonna 2016 olivat; monitahoinen yhteistyö, ensiaputoiminta, Ystäväntupa, ystäväpalvelu, nälkäpäiväkeräys, omaishoitajien tukitoiminta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Polvijärven osasto omistaa Joensuussa kolme osakehuoneistoa. Huoneistot ovat vuokrattuina. Polvijärven kunta täytti 140 v. Osuuspankki tuki 500 €:lla vapaaehtoisjärjestöjä nuorten kesätyöllistämiseksi. SPR:n Polvijärven osasto sai yhdelle nuorelle tuen 500 € osuuspankilta kolmeksi viikoksi. Valittu nuori työskenteli osan aikaa toimintakeskuksessa ja osan Ystäväntuvalla. Puheenjohtaja Leila Karttunen jatkaa Savo-Karjalan piirin hallituksen jäsenenä.  Ajantasaistettiin SPR:n Polvijärven osaston valmiussuunnitelma. Polvijärven kunta jatkoi huonekaluvaraston ilmaista vuokra-aikaa vuoden loppuun saakka. Otettiin käyttöön Punaisen Ristin yhteinen hanke sähköpostista. SPR:n Polvijärven osaston sähköpostiosoite; polvijarvi@rednet.redcross.fi. Kehiteltiin  yhdessä MLL:n kanssa lapsi/vanhus yhteistyötä – sukupolvien kohtaaminen tapahtumalla. Lahjoitettiin omista varoista joulumuistamisia ruokaostoksiin S-markettiin neljälle henkilölle a. 70,00 €.  Lapsiperheille tarkoitetun ”Hyvän mielen” lahjakorttien jakovuoro oli tänä vuonna SPR:n Polvijärven osastolla. Korttien jakaminen ulkoistettiin Ev.lut. seurakunnan diakonialle. Lahjakortteja jaettiin yhteensä 45 kpl. Kotimaan kriisiapuna lahjoitettiin akuuttiin tarpeeseen yhdelle perheelle Ystäväntuvan ”kirppikseltä” perheen tarvitsemia astioita, vuode- ja muita vaatteita. Hankittiin kolme kappaletta ns. hätäensiapukasseja pikaista tarvetta varten.

Ensiapuryhmä:

Ensiapuryhmä on toiminut aktiivisesti pitäen kuukausittain kokouksia, joissa harjoitellaan ensiaputaitojen ylläpitoa eri osa-alueittain. S-marketin piha-alueella pidettiin pop-up –harjoitus yhdessä palolaitoksen kanssa. Vuoden aikana ryhmä osallistui useisiin ensiapupäivystyksiin Polvijärvellä ja suurempiin tapahtumiin lähialueilla. Koulujen ja muiden järjestöjen kanssa tehtiin yhteistyötä antamalla ohjausta ensiaputaidoissa. Savo-Karjalan piiri lahjoitti defibrillaattorin elvytystilanteisiin. Defibrillaattori on sijoitettuna Polvijärven kunnan vapaa-aikatalon tiloihin. Ensiapuryhmä opasti vapaa-aikatalon henkilöstöä laitteen käytössä. Laitetta voi käyttää vain ensiaputilanteissa. Vastineeksi ensiapuryhmä saa käyttää vapaa-aikatalon kahviota ensiapuryhmän harjoitustilana.  Ensiapuryhmä laati tämän kertomuksen lisäksi oman toimintakertomuksen.

Keräykset:

Nälkäpäiväkeräys onnistui hyvin. Keräyspäiviä oli kolme. Nälkäpäiväkeräyksessä tehtiin yhteistyötä kunnan, koulujen ja Savirannan toimintayksikön kanssa. Haaste nälkäpäiväkeräykseen lähetettiin Polvijärven kunnan henkilöstölle ja luottamushenkilöille sekä omalle hallinnolle. Hätäapukeräys tehtiin lipaskeräyksenä liikkeissä.

Ystäväpalvelu:

Ystäväpalvelu toimi aktiivisesti käyden vuorokuukausin vierailulla palvelutalossa, Illansinessä ja pienryhmäkodeissa ilahduttaen asukkaita kahvein, leikein ja lauluin. Ystäväpalvelun koulutukseen osallistui neljä henkilöä. Ystäväpalvelu kävi esittäytymiskäynnillä seurakunnassa ja Turvalan päivätuvassa. Avustettiin vanhuksia töppöstansseissa vapaa-aikatalolla ja oltiin koululaisten kanssa kuljetusapuna vanhusten hautausmaakäynnillä. Ystäväpalvelu laati tämän kertomuksen lisäksi oman toimintakertomuksen.

Ystäväntupa:

Jatkettiin Ystäväntuvan vuokraamista osuuspankilta. Ystäväntupaa on pidettiin avoinna koko vuoden ajan. Palkattiin omin varoin Ystäväntuvalle osa-aikaisesti yksi henkilö kolmeksi päiväksi viikossa. Palkatun henkilön lisäksi Ystäväntuvalla on ollut vapaaehtoisia ystäviä auttamassa. Lämmin kiitos kaikille vapaa-ehtoisille arvokkaasta työstä.   

Omaishoitajien tukiryhmä:

Omaishoitajien tukitoimintaa jatkettiin. Teemallisia tapaamisia pidettiin vuoden aikana kymmenen. Tukitoimintaan osallistuneiden omaishoitajien määrä oli seitsemän henkilöä. Vapaaehtoisista mukana toiminnassa oli yhdestä kahteen henkilöä. Toiminnalla tuettiin omaishoitajien jaksamista heidän omassa arkielämässä. Omaishoitajien välinen vertaistuki koetaan myös tärkeänä.

Jäsenet:         Pyrimme hankkimaan aktiivisesti osastoomme uusia jäseniä poistumisten

kompensoimiseksi. Osastomme jäsenmäärä oli vuoden lopussa 260. Jäsenet ovat tärkeä peruspilari toiminnassamme. Yhteydenpito jäsenistöön on tärkeää tiedon ja yhteistyön vuoksi. Kaikille osaston jäsenille lähetettiin jäsenkirje helmikuussa. Kirje sisälsi ajankohtaisen tiedon lisäksi kutsun Punaisen Ristin kevätkokoukseen.

Huomionosoitukset:

Huomionosoituksia osastomme ansioituneille tuli yhteensä 11 kpl, joista neljä pronssista, kuusi ansiomerkkiä ja neljä aktiivimerkkiä.

Vapepa:         Osallistuttiin yhdessä Outokummun osaston kanssa Vapepa:n harjoituksiin.

Yhteydenpito ja virkistys:

Ystäväntuvalla tarjottiin Ystävänpäivänä kasviskeittoa, kahvia ja musiikkiesityksiä. Punaisen Ristin viikolla pidettiin yhtenä päivänä kahvitusta S-marketilla. Päivän teemoina olivat; Punaisen Ristin jäsenyys, arjen turvallisuus ja ensiaputaitojen tärkeys. Osallistuttiin piirin järjestämään kiitosgaalaan Kolilla vuosikokouksen yhteydessä. Yhteistyötä tehtiin Polvijärven kunnan, Ev.lut. seurakunnan, Savo-Karjalan piirin, S-marketin, Savirannan toimintakeskuksen, nuorten työpajan ja monien muiden toimijoiden kanssa. Vapaaehtoisia toimijoita muistettiin Saarilan pikkujouluruokailulla.

TALOUS

Vuoden 2016 tilinpäätös oli  hieman ylijäämäinen. Osaston tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, vaan tehdä monipuolista vapaaehtoistyötä.

 

Lämmin kiitos Teille kaikille työstänne ja tuestanne SPR:n hyväksi. 

Polvijärvellä  31.12. 2016   

Hallitus

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S