Starttivoimaa

SPR arkisto
Kuvaaja: SPR arkisto

Hanke on päättynyt vuoden 2018 lopussa - kiitos kaikille mukana olleille! Hankkeen tuloksia hyödynnetään kaikessa toiminnassa.

STARTTIVOIMAA – HANKKEESTA TUKE MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISTA TUKEVAAN TOIMINTAAN

Kolmevuotinen, vuosina 2016 – 2018 toteutettava Starttivoimaa – hanke käynnistyi neljässä Punaisen Ristin piirissä, Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Kaakkois-Suomessa ja Savo-Karjalassa.
Rahoittajana toimii EU:n turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Tavoitteena on tarjota, luoda ja kehittää yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa monipuolisia kotoutumistoimintoja ja vapaaehtoistoimintaa. Kohteena ovat pysyvän oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat sekä kuntiin muuttavat kiintiöpakolaiset.

Mitä eri järjestöt ja kunta jo tekevät? Millaista vapaaehtoistoimintaa meillä on? Mikä on juuri meille luontevaa? Mihin haluamme ja tarvitsemme lisää koulutusta? Miten me voimme edistää ja tukea kuntaan muuttavan kotoutumista? Miten voimme madaltaa maahan muuttaneiden kynnystä tulla mukaan meidän toimintaan?

Eri toimijat voivat tarjota uusia tapoja alkuvaiheen kotoutumisen tueksi ja vahvistaa tulijoiden arjen- ja elämänhallintaa, hyvinvointia ja uudelle paikkakunnalle kiinnittymistä. Sen vuoksi on tärkeää, että tunnistamme mitä jo teemme, mitä voisimme kehittää ja mitä voisimme tehdä yhdessä muiden toimijoiden kanssa tukeaksemme maahan muuttaneiden kotoutumista.

STARTATAAN YHDESSÄ JA NÄYTETÄÄN, ETTÄ MEISSÄ ON VOIMAA!