Ensihuoltoryhmä

Jussi Vierimaa
Kuvaaja: Jussi Vierimaa

Haluatko auttaa lähiseutusi apua tarvitsevia kriisin sattuessa? Tule mukaan ensihuoltoryhmän vapaaehtoiseksi!

Mitä ensihuolto on? Ensihuollon tehtävänä on tukea ja täydentää viranomaisten toimintaa vapaaehtoisvoimin äkillisissä onnettomuus- ja erityistilanteissa, kuten tulipalon tai onnettomuuden sattuessa. Ensihuollossa pyritään huolehtimaan erityisesti apua tarvitsevien fyysisistä, psyykkisistä ja aineellisista perustarpeista ja tukemaan siten ihmisten selviytymistä. Tehtäviin voivat kuulua esimerkiksi: 

• avustaminen hätämajoituksessa

• vaatettaminen ja muu välttämätön aineellinen apu

• ruokahuollon järjestämisessä tukeminen

• neuvonta ja käytännön apu

• läsnäolo ja henkinen tuki

• henkilöiden ja tapahtumien kirjaaminen

• Punaisen Ristin katastrofirahaston käyttö.

Miten ensihuoltoryhmä toimii? Ensihuoltoryhmä järjestää ryhmäiltoja kerran kuussa. Illoissa pyritään kouluttamaan ja virkistämään ryhmän jäseniä erilaisten aiheeseen liittyvien luentojen ja vierailijoiden, harjoitusten ja tutustumiskäyntien avulla. Ryhmä kokoontuu osastotoimiston tiloissa Kauppapuistikko 26, ja kokoontumispäivä on aina maanantai klo 18 alkaen.

Ensihuoltoryhmä on suljettu ryhmä, eli mukaan päästäkseen on käytävä läpi lyhyt ryhmänvetäjän haastattelu. Haastattelulla varmistetaan, että henkilön tämänhetkiset resurssit riittävät mahdollisten ensihuoltoryhmässä esiin tulevien raskaiden asioiden käsittelyyn.

Aktiivisesti ryhmäiltoihin osallistuvilla ja riittävät koulutukset käyneillä vapaaehtoisilla on mahdollisuus osallistua paikallisen ensihuollon hälytysryhmän toimintaan. Ensihuollon hälytysryhmä vastaa viranomaisten avustuspyyntöihin ja auttaa viranomaisia näiden toiminnassa ensihuoltotehtävien osalta. Päästäkseen osaksi hälytysryhmää tulee ryhmäläisen olla yli 18-vuotias ja suorittanut ensihuollon peruskurssin sekä henkisen tuen peruskurssin. Ensihuoltoryhmä kouluttaa vapaaehtoisiaan jatkuvasti, joten ryhmäiltoihin voi osallistua ilman koulutustakin.

Mikäli kiinnostuit tulemaan vapaaehtoiseksi tai kaipaat lisätietoa toiminnasta, ota yhteyttä:

ryhmänvetäjä Kristiina Brisk-Mosander

puh. 044 700 7450