Keräystoiminta

Osaston tärkein keräys on perinteisesti syyskuun puolivälissä toteutettu valtakunnallinen Nälkäpäivän keräys. Keräys toteutetaan kolmipäiväisenä lipaskeräyksenä sekä leivän myynnillä kirkonkylällä, Vihtavuoressa ja kuntoutuskeskus Peurungassa.

Kerätyt varat tilitetään Punaisen Ristin katasrofirahastoon. Rahastosta autetaan sotien ja luonnonkatasrofien uhreja sekä pakolaisia.Varoja käytetään myös kotimaassa esim. tulipalossa kotinsa menettäneiden auttamiseen ja kriisityöntekijöiden kouluttamiseen.

Lisäksi osastolla on valmius osallistua nopeasti toteutettaviin keräyksiin odottamattomien katasrofien sattuessa.

Joinakin vuosina keväisin toukokuussa Punaisen Ristin viikolla on järjestetty Kodintavaran keräys. Lahjoitetut tavarat menevät myytäviksi Punaisen Ristin Kirppareille.

Keräysyhteistyötä on tehty myös muiden laukaalaisten järjestöjen kanssa. Osasto on toteuttanut  yhteistoiminnassa Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja kunnan sosiaalitoimen kanssa lelukeräyksen ja lämpimien vaatteiden keräyksen leikki- ja kouluikäisille sosiaalitoimen asiakasperheiden lapsille. Näistä keräyksista tiedotetaan erikseen.

Keräyspäällikkö Päivi Majava, p. 040 542 6173 

Nälkäpäivä 23.-25.9.2021.  Tule kerääjäksi!