Valmiustoiminta

Ensiapuryhmä on viranomaisten käytössä mm. kadonneiden henkilöiden etsintään ja suuronnettomuustilanteissa ensiavun ja ensihuollon järjestämiseen onnettomuuden uhreille.

Valmiustoiminnan yhteyshenkilö Tapani Rautavuoma p. 050 552 1543, tahvorautavuoma(at)gmail.com ja Jenni Kautto p. 040 571 2171, spr.laukaa(at)gmail.com KOTIMAANAPU

Osaston voimavarojen puitteissa annetaan apua myös Laukaassa sattuneissa onnettomuuksissa, esim. kodin tuhoutuessa tulipalossa. Apuna voi olla hätämajoituksen etsiminen, vaatetus- tai muu tavara-apu. Avun antamisessa noudatetaan Punaisen Ristin katasrofirahaston sääntöjä ja kotimaan avusta annettuja ohjeita.

Äkillisissä avuntarvetilanteissa ota yhteyttä kotimaan avun yhteyshenkilöön Hannu Haatajaan p. 050 501 1151 tai osaston puheenjohtajaan Eeva Vuorimieheen p. 040 843 4507.