Historia

1950-luku

Laukaan osasto on perustettu 22.2.1952.

Aluksi toiminta oli lähinnä varojen keräämistä SPR:lle erilaisin keräyksin ja tuotemyynnein.

Osaston ensimmäinen puheenjohtaja oli kunnanlääkäri Richard Sotamaa, muista mahdollisista alkuvuosien puheenjohtajista ei ole tietoa.

 

1960-luku

Ensimmäiset ensiapuryhmät perustettiin Vihtavuoreen, kirkonkylään ja TVL:lle.

Laukaan sairaalassa pidettiin kanttiinia ja kotisairaanhoidon välinevuokraamoa.

Ensimmäinen joukkoverenluovutus järjestettiin Vihtavuoressa.

Vuonna 1967 osasto oli avustamassa kulkutautisairaalan rakentamista Vihtavuoreen, kun paikkakunnalla levisi hiirilavantauti.

puheenjohtajat: Kaisa Raatikainen ja Raili Pölhö

 

1970-luku

Lievestuoreelle perustettiin oma osasto.

Osastolle hankittiin varoja järjestämällä iltamia ja kirkonkylällä järjestettiin ensimmäinen verenluovutus.

Välinelainaamosta luovuttiin ja myytiin terveyskeskukselle.

Laukaan osasto oli mukana voimakkaasti Lapualla v. 1976 räjähtäneen patruunatehtaan avustuskeräyksessä.

puheenjohtajat: Erkki Simonen, Martti Poskiparta, Yrjö Rautavuoma ja Pentti Tynkkynen

 

1980-luku

Osaston jäsenmäärä oli korkeimmillaan n. 400 jäsentä.

Nälkäpäiväkeräykset alkoivat ja mm. hernekeittoa myytiin.

Vihtavuoren ensiapuryhmä voitti ryhmien Suomen mestaruuden.

Ystävätoimintaa aloitettiin yhteistyössä seurakunnan kanssa.

Osasto sai merkittävän testamenttilahjoituksen, joka on turvannut osaston toimintaa.

puheenjohtajat: Yrjö Rautavuoma, Liisa Kurkinen ja Marja-Liisa Laukkarinen

 

1990-luku

Perustettiin nuorisoryhmä, joka toimi vilkkaasti.

Osasto oli mukana poliisien turvaliivikampanjassa ja kaikille ekaluokkalaisille lahjoitettiin turvaliivit.

Laukaassa osallistuttiin valtakunnalliseen kenkäkeräykseen ja perustettiin osaston oma aineellisen avun varasto.

Kunnan kotisairaanhoidolle lahjoitettiin kipupumppu.

Vuosittain järjestettiin Peurungassa ystävänpäivän iltamia.

puheenjohtajat: Seija Kankaanperä, Ritva Jokela ja Mika Kuukkanen

 

2000-luku

Toimintamuodot vakiintuvat, erityisesti ystävätoiminta saa lisää ystäviä ja koulutusta tehostetaan yhteistyössä seurakunnan kanssa.

Ensiapupäivystyksiä hoidetaan yleisötilaisuuksissa ja ryhmän osaamista vahvistetaan.

Osasto on mukana erilaisissa katastrofikeräyksissä sekä Operaatio Nälkäpäivässä  lipaskeräyksellä ja leivänmyynnillä.

Toukokuun SPR-viikon kodintavaran keräys vakiintuu.

Osasto luopui omasta aineellisen avun varastosta ja tavarat lahjoitettiin SPR:n Kirpparille Jyväskylään.

Vapaaehtoiset neuloivat Valtakunnalliseen sukkatempaukseen yli 400 sukkaparia.

puheenjohtajat: Kirsti Partti, Timo Toivanen, Jaana Pelkonen ja Tiiti Tynkkynen

 

2010-luku

Nykyinen jäsenmäärä on n.230.

Toiminnan päämuotoina ovat merkittävästi virkistyneet ystävätoiminta, omaishoitajien tukiryhmä, ensiaputoiminta sekä valtakunnalliset keräykset.

Ystävänpäivän juhlaa on vietetty vuosittain Palvelutalo Sarahovissa.

Toukokuussa Punaisen Ristin viikolla toimintaa on esitelty S-Marketissa ja järjestetty Kodintavaran keräys.

Uutena keräyksenä v. 2011 joulun alla järjestettiin lelukeräys yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja  4H -kerhon kanssa. Lelut toimitettiin kunnan sosiaalitoimen välityksellä laukaalaisille lapsiperheille.

Osasto oli mukana heinäkuussa 2013 Vihtavuoren kylän evakuoinnissa. Kylän 2000 asukasta evakuoitiin ruutitehtaan jätekontin räjähdysvaaran vuoksi. Evakuointi on suurin rauhanajalla toteutettu. Vihtavuorelaiset ohjattiin kirkonkylään Sydän Laukaan kouluun perustettuun evakuointikeskukseen. Laukaan osastolaiset olivat alusta lähtien vastaanottamassa ja järjestämässä ensihuoltoa evakuoiduille. Koululla varauduttiin majoittamaan kodeistaan lähteneet. Mukana oli myös vapaaehtoisia Jyväskylän ja Suolahden osastoista. Tilanne laukesi illalla ja evakuidut pääsivät takaisin koteihinsa.

Vuoden 2013 lopulla toteutettiin leikki- ja kouluikäisten lasten lämpimien vaatteiden keräys yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Vaatteet menivät Laukaan sosiaalityöntekijöiden välittäminä heidän asiakasperheilleen.

Syksyllä 2014 käynnistyi Laukaan osaston alaisena Laukaan vankilassa ensimmäisenä avovankilana vankilavierailijatoiminta. SPR:n kouluttamat vankilavierailijat järjestävät erillisryhminä naisille ja miehille tapaamisia eri teemoin sekä vierailupäiviä vankien omaisille.

Syksyllä 2016 Laukaaseen perustettiin Kuhankosken tyhjillään olleeseen opetuskotiin perheryhmäkoti alaikäisille maahanmuuttajille. Osasto on järjestänyt  Laukaan koululaisten vierailuja perheryhmäkotiin.Vastaavasti maahanmuuttajanuoret ovat olleet mukana erilaisissa tapahtumissa Laukaan kouluissa ennen siirtymistään koulujen oppilaiksi sekä järjestetty muita tapaamisia suomalaisten nuorten kanssa.

Perheryhmäkodin toiminta päättyi heinäkuussa 2018.

puheenjohtaja: Eeva Vuorimies

 

Kunniajäseniksi kutsutut:

1994    Aura Piirainen

2002    Urho Hammaren

            Väinö Nukarinen

2012    Liisa Kurkinen