Ensiapupäivystysten tilaus

Ensiapupäivystyksen tilaaminen:

Suomen Punaisen Ristin Sonkajärven ensiapuryhmä huolehtii ensiapupalveluista ja lisää turvallisuutta tilaisuuksissa. Tarjoamme ensiapupäivystystä kaikenlaisiin tapahtumiin ja yleisötilaisuuksiin. Teemme jokaisesta ensiapupäivystyksestä kirjallisen sopimuksen, riskikartoituksen ja ensiapusuunnitelman.

Päivystäjiltä vaadimme voimassa olevaa ensiavun peruskurssia (EA1), päivystyskorttia, vaitiolovelvollisuutta, ensiapupäivystyksen laatuohjeiden tuntemista ja noudattamista, radiopuhelimien tuntemusta ja riittäviä alkusammutustaitoja. Lisäksi osalla ensiapupäivystäjistämme on henkisen tuen- ja ea-2 ja ea-3 koulutus. Vuosittain päivystäjien osaaminen varmennetaan.

Tilaathan ensiapupäivystyksen ajoissa, jotta saamme tarvittavan määrän päivystäjiä kokoon. Pieniriskiset (alle 2000 osallistujaa) mielellään 1 kk ennen tapahtumaa, suuririskiset (yli 2000 osallistujaa) mielellään 3-5 kk ennen tapahtumaa.

Jos teet päivystyspyynnön sähköpostilla, kerro siinä seuraavat asiat:

  • Tapahtuman nimi, aika ja tarkka paikka
  • Odotettu kävijämäärä ja ikäjakautuma
  • Päivystysalueen suuruus
  • Mahdolliset riskit
  • Tilaisuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot
  • Pystyttekö järjestämään ea- ryhmälle suojaisan, lämpimän ja rauhallisen päivystyspaikan?
  • Muut huomioitavat asiat

Mikäli jokin asia askarruttaa, ota yhteyttä!

Ensiapuryhmän johtaja
Mari Heiskanen
puh. 044 528 0169
sprsonkajarviensiapu@gmail.com