Kansainvälinen toiminta

Punaisen Ristin yksi ydintehtävä on edistää Punaisen Ristin perusperiaatteiden ja humanitaaaristen arvojen toteutumista.  Siihen kuuluvat niin suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden edistäminen kuin maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen. Toiminnan avulla pytitään tukemaan maahanmuuttajien ja opiskelijoiden kotiutumista sekä lisätä ymmärrystä vieraista kulttuureista.

Osasto pyrkii muodostamaan verkoston muiden kansainvälistä toimintaa tekevien vapaaehtoisjärjestöjen, yhdistysten ja laitosten kanssa, jotta voisimme yhteistyössä järjestää kansainvälisiä tapahtumia, joihin saataisiin mukaan Valkeakoskella asuvia maahanmuuttajia perheineen sekä paikkakunnalla asuvia ulkomaalaisia opiskelijoita. 

Kansainvälinen ryhmä ottaa toiminnaaan huomioon rasismin vastaisen viikon. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan Punaisen Ristin kampanjoihin. Keskeinen tehtävä on järjestää vuotuinen Nälkäpäiväkeräys, joka järjestetään valtakunnallisesti vuosittain syyskuussa. Mukaan on helppo tulla. Lipaskerääjäksi voit ilmoittautua yhteyshenkilölle. 

Yhteyshenkilö: Pertti Rantanen puh. 0400 644 533

TULE MUKAAN KANSAINVÄLISEEN TOIMINTAAN!