Verenluovutukset Raumalla 2023

Raumalla on mahdollisuus luovuttaa verta kaksi kertaa kuukaudessa.
Verenluovutuspaikkana on Kulttuuritalo Poselli, Nortamonkatu 12

VARAA AIKA ETUKÄTEEN TÄÄLTÄ:
https://ajanvaraus.veripalvelu.fi/VP

Luovutukset kesällä 2023

 

Toukokuu

pe 19.5.2023 klo 11.30-17

 

Kesäkuu

pe 2.6.2023 klo 11.30-17

pe 16.6.2023 klo 11.30-17

 

Heinäkuu

pe 7.7.2023 klo 11.30-17
pe 14.7.2023 klo 11.30-17

Elokuu

pe 11.8.2023 klo 11.30-17
pe 17.8.2023 klo 12.30-18

 

  • Verenluovuttajan tulee olla terve
  • Luovuttajan on oltava 18–70-vuotias. 66 vuotta täyttänyt voi luovuttaa verta, jos edellisestä verenluovutuksesta on alle kaksi vuotta. Verta voi luovuttaa, kunnes täyttää 71 vuotta.
  • Uusi luovuttaja voi olla korkeintaan 59-vuotias. Uusiksi luovuttajiksi katsotaan myös ne henkilöt, jotka ovat luovuttaneet verta edellisen kerran ennen vuotta 1995.
  • Veren hemoglobiinin on oltava miehillä 135-195 g/l ja naisilla 125-175 g/l.
  • Luovuttajan on painettava vähintään 50 kiloa.
  • Luovuttajan tulee olla asunut jossakin Pohjoismaissa tai muussa EU- tai EFTA-maassa viimeisen kolmen kuukauden ajan.
  • Luovuttajan on todistettava henkilöllisyytensä henkilöllisyystodistuksella, jossa on valokuva ja suomalainen henkilötunnus. Veripalvelun hyväksymät henkilöllisyystodistukset ovat Suomessa passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti, henkilökortti, merimiespassi, muukalaispassi, pakolaisen matkustusasiakirja, oleskelulupakortti tai oman maan passiin leimattu oleskelulupa ja varuskuntaluovutuksissa varusmieskortti. Lisäksi hyväksytään  seuraavat kahden asiakirjan yhdistelmät: oman maan passi ja suomalainen Kela-kortti tai ruotsalainen ajokortti ja suomalainen Kela-kortti. Valokuvaa ja suomalaista henkilötunnusta tarvitaan luotettavaan tunnistukseen ja jäljitettävyyteen. Verenluovuttajakortti ei käy henkilöllisyyden todistamiseen.
  • Veripalvelun viralliset asiointikielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Verenluovuttajan on pystyttävä asioimaan jollakin näistä kielistä tulkin avulla. Vain kuulovammaiset voivat käyttää viittomakielen tulkkia.
  • Verenluovutuslomake/terveydentilakysely täytetään joka kerta paikan päällä luovutustilaisuudessa.

Sopivuuden verenluovuttajaksi voi tarkistaa etukäteen osoitteessa www.sovinkoluovuttajaksi.fi tai soittamalla ilmaiseen luovuttajainfoon 0800 0 5801. Lisätietoa verenluovutuksesta ja verenluovutuspaikoista löytyy myös Veripalvelun nettisivuilta www.veripalvelu.fi.

Verenluovutus on Suomessa vapaaehtoista eikä siitä makseta palkkiota. Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu toimii valtakunnallisesti. Verta voi luovuttaa joko veripalvelutoimistoissa 16 eri paikkakunnalla tai liikkuvan veripalvelun tilaisuuksissa, joita järjestetään vuosittain yli 1000 eri puolilla Suomea.

Tervetuloa verenluovutukseen!