Osaston hallinto

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Hallituksen jäsenet

Osaston sihteeri ja hallituksen kokoussihteeri

Tilintarkastusyhteisö 

  • KPMG Oy Ab, Porin toimisto