HENKINEN TUKI

Henkisen tuen hälytysryhmä on koulutettu antamaan ihmisille henkistä tukea elämän kriisitilanteissa ja toimii viranomaishälytysten perusteella.

Yhteyshenkilö Eija Vaajakari puh 050 377 7052.