PAKOLAIS- JA MONIKULTTUURINEN TOIMINTA

Ryhmämme tärkein tehtävä on Porissa asuvien pakolaisten tukeminen. Siinä ovat avainasemassa ryhmämme tukihenkilöt, jotka auttavat perheitämme heidän kotoutumisessaan toimimalla turvallisina kanssakulkijoina. He ovat pakolaisen tuki erilaisissa arjen asioissa, opas yhteiskunnan koneiston ymmärtämisessä ja ystävä jakamassa iloja ja suruja. Olemme aktiivisesti mukana kotouttamisprosessissa ja lisäksi pyrimme edistämään suvaitsevaisuutta ympäristössämme. Pyrimme monipuolistamaan monikulttuurista toimintaamme yhdessä jäsentemme ja perheidemme kanssa.