Sääntöjen päivitys 2023

Viking Witting
Kuvaaja: Viking Witting

Järjestön voimassa olevat säännöt on hyväksytty yleiskokouksessa 2017, jolloin kartoitettiin laajasti sääntöjen päivitystarpeet ja uudistettiin säännöt kokonaisuudessaan. Koska järjestön säännöt ovat siis suhteellisen uudet, yleiskokoukselle 2023 ei ole suunniteltu esitettäväksi kattavaa sääntöjen uudistamista. Yksittäisiä päivitystarpeita on kuitenkin tunnistettu.  

Näistä merkittävimmät liittyvät digitaalisten toimintatapojen laajentamiseen päätöksenteossa sekä nuorten roolin kasvattamiseen järjestön päätöksenteossa: 

Viime vuosien aikana järjestössä on onnistuneesti otettu käyttöön erilaisia etäosallistumisen ja -kokousten muotoja. Tarkoituksena on tarkentaa ja laajentaa mahdollisuutta etäosallistumisen ja –kokousten käyttöön niin osasto-, piiri- kuin valtakunnan tasollakin, sekä muutonkin laajentaa digitaalisten menettelytapojen käyttöä kokousten valmistelussa ja koollekutsumisessa. 

Suomen Punaisen Ristin toiminnan elinvoimaisuus edellyttää, että toimintaan ja päätöksentekoon saadaan mukaan nykyistä enemmän nuoria.  Järjestön säännöissä (19§) on säännös, jonka mukaan luottamustoimiin ehdolle asettaessa ”tulee ottaa mahdollisimman tarkoin huomioon toimielinten kokoonpanossa alueellinen ja kielellinen sekä eri sukupuolten ja eri ikäryhmien edustus.” Käytännössä säännöksellä on ollut vähäinen merkitys. Vuonna 2022 vain n. 3% osastojen luottamushenkilöistä ja hieman alle 5% piirien luottamushenkilöistä on alle 29-vuotiaita. Suunta on ollut laskeva.     

Järjestön hallitus on hyväksynyt luonnoksen järjestökäsittelyyn kokouksessaan 21.1.2023. Muutosesitykset koskevat seuraavia kohtia: 

  • Etäkokouskäytäntöjen laajentaminen (72§) 

  • Osastojen yhdistäminen silloin, kun osastossa ei ole toimintaa (26§) 

  • Nuorten jäsenten kiintiöt hallituksiin (30, 37, 51 §§) 

  • Osaston ja piirin kokouksen koollekutsumisen modernisointi (28, 34, 47 §§) 

  • Piirin hallituksen jäsenten kausien rajoitus (37§) 

  • Sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sääntelyn tarkentaminen (67§) 

  • Jäseneksiottamisen delegointi hallitukselta toimihenkilölle (11§) 

  • Yleiskokouksen vaalitoimikunnan toimintatapojen keventäminen (18§) 

Hallituksen esitys sääntömuutoksiksi lähetetään kommentoitavaksi osastoille ja piireille helmikuun alussa 2023. Kommentointiaikaa on 31.3. asti. 

Mikäli sinulla, osastollasi tai piirilläsi on ajatuksia sääntöjen päivitystarpeista, voit tehdä asiasta aloitteen tai olla epävirallisemmin yhteydessä missä tahansa vaiheessa ennen yleiskokousta!  

Lisätietoja antaa pääsihteerin erityisavustaja Eeva Holopainen, eeva.holopainen@punainenristi.fi tai 040 180 1680.