Vaikuta toimintalinjauksen luonnokseen

TULOSSA!

***Järjestökäsittely alkaa pian! Toimintalinjausluonnoksen kommentointiaika alkaa 10.2 ja päättyy 31.3.

Sinäkin voit antaa kommenttisi hallituksen luonnokseen tälle sivulle 10.2.2023 avautuvalla linkillä***

 

 

Vaikuta Toimintalinjaukseen

Toimintalinjaus on Suomen Punaisen Ristin eri yksiköiden (piirien, osastojen, laitosten ja keskushallinnon) yhteinen valtakunnallinen strategia ja sen asettamat tavoitteet ohjaavat Punaisen Ristin vapaaehtoisten ja työntekijöiden yhteistä työtä. Toimintalinjauksen hyväksyy Punaisen Ristin jäsenistö kolmen vuoden välein kokoontuvassa yleiskokouksessa. Yleiskokous on Suomen Punaisen Ristin korkein päättävä elin. Seuraava yleiskokous pidetään 10.-11.6.2023 Joensuussa. Samalla hyväksytään järjestölle toimintalinjaus vuosille 2024-2026.

Toimintalinjaus määrittelee Suomen Punaisen Ristin strategian aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Punaisen Ristin toiminnan asiantuntijoilla - vapaaehtoisilla, luottamushenkilöillä ja työntekijöillä ympäri maata on paras ymmärrys omien alueidensa erityispiirteistä – he näkevät, kokevat ja kuulevat, millaista apua tarvitaan. Ennen kuin toimintalinjaus vahvistetaan yleiskokouksessa, sen sisältöön vaikuttaa ja osallistuu satoja ihmisiä järjestön kaikilla tasoilla. Piireissä ja osastoissa kuten keskushallinnossakin järjestetään ajatushautomoita ja vapaaehtoiset ja jäsenet voivat  osallistua sähköisiin kyselyihin. Toimintalinjauksen laatiminen on hallituksen keskeinen strateginen tehtävä ja siksi järjestön hallitus toimii toimintalinjauksen ohjausryhmänä ja antaa tarvittaessa mm. valiokunnille erillisiä toimeksiantoja. Järjestökäsittelyssä helmi - maaliskuussa 2023 kaikilla osastoilla mahdollisuus kommentoida järjestön hallituksen toimintalinjausluonnosta. Näin kaikki pääsevät vaikuttamaan toimintalinjauksen sisältöön. 

Tuleva toimintalinjauskausi 2024–2026 on keskimmäinen kausi kymmenenvuotiskaudesta, jolla toteutamme Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun Liiton (IFRC) Strategiaa vuoteen 2030 asti (katso lisää: Strategy2030). Toimintalinjauksen päärakenne pysyykin siksi pääosin samana koko kymmenvuotiskauden. Punaisen Ristin rooli valmiuden, terveyden ja yhteisöllisyyden rakentaja säilyy tulevassakin toimintalinjauksessa. Toimintaympäristön muutokset ja vaatimukset vaikuttavat  kuitenkin päätavoitteiden painopisteisiin.  Nyt tarvitsemme jokaisen asiantuntemusta siihen, miten parhaiten saavutamme paatavoitteet. Miten kehitämme toimintaamme näiden tavoitteiden puitteissa niin, että pystymme tukemaan vapaaehtoisia entistä paremmin, vastaamme yhteiskunnan odotuksiin ja vaikuttamme entistä useamman apua tarvitsevan arkeen - ja olemme läsnä entistä usemmin siellä missä apua tarvitaan.

 

Toimintalinjauksen valmistelu

Valmistelu on järjestön hallituksen aiemmin hyväksymän aikataulun mukaisesti nelivaiheinen:

Vaihe 1 (Kevät 2022): Ensimmäisessä vaiheessa alku keväällä 2022 kerättiin tietoa käyttäen hyväksi sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä. Yksiköissä järjestettiin osallistavia Toimintalinjauksen ajatushautomo -työpajoja. Ajatuksia postattiin myös padlet viestiseinälle ja terveisiä saattoi lähettää toimintalinjaukseen valmisteluun järjestön hallitukselle lomakkeella. 

Vaihe 2 (Syksy 2022): Toisessa vaiheessa tietoa analysoitiin ja täydennettiin ja järjestön hallitus kokoontui näiden tietojen pohjalta valmistelemaan Toimintalinjauksen ensimmäistä luonnosta. Ajatushautomoita ja padletseinälle pystyi laittamaan ajatuksiaan 15.1.2023 asti. Järjestimme alle 29 vuotiaille 4.-13.10.2022 kaksi digiraatia, joissa pääsi kertomaan mielipiteensä siitä millaista toimintaa Punaisen Ristin tulisi järjestää nuorille ja miten voisimme vahvistaa nuorten toimijuutta järjestössämme. Katso lisää osoitteesta  https://rednet.punainenristi.fi/digiraati2022

Vaihe 3 (alkukevät 2023) Kolmannessa vaiheessa vuoden 2023 alussa hallitus lähettää valmisteluunsa pohjautuen toimintalinjauksen ensimmäisen luonnoksen osastoille ja piireille jatkokehitettäväksi ja  kommentoitavaksi järjestökäsittelyssä 10.2.-31.3.2023 ja käy osallistavaa keskustelua eri sidosryhmien kanssa. Yksiköt ja laitokset osallistuvat keskusteluun. Kommentit ja korjaukset kerätään sähköisellä lomakkeella.

Vaihe 4 (maaliskuu 2023 - yleiskokous) Neljännessä vaiheessa näiden saatujen kommenttien perusteella hallitus laatii lopullisen esityksensä Toimintalinjaukseksi vuosille 2024-2026 Joensuun yleiskokouksen 10- 11.6.2023 käsiteltäväksi.

 

 

 

***

Haluatko tutusta edelliseen toimintalinjaukseen? Voimassa olevan strategiamme eli toimintalinjauksen vuosille 2021-2023 löydät Punaisen Ristin yleiskokous - verkkosivuilta  täältä  ja videoesitelyn tästä vielä vuoden voimassa olevasta toimintalinjauksesta löydät youtubesta täältä