Osastosta

KORONA JA OSASTON TOIMINTA

Seuraamme jatkuvasti epidemiatilannetta ja noudatamme kaikessa toiminnassamme terveysturvallisuusohjeita ja viranomaisten toimintaohjeita. Tästä johtuen toiminnassa saattaa tällä hetkellä tulla muutoksia lyhyelläkin varoitusajalla. 

Lisää ajantasaisista rajoituksista Helsingin kaupungin sivuilla

 

OSASTO SOVELTAA TOIMINNASSAAN PARIJOHTAJUUTTA

Parijohtajuudessa on kyse tasavertaisesta johtajaparista, joka jakaa tehtävät parhaaksi katsomallaan tavalla. Parijohtajuus ei kuitenkaan ole tällä hetkellä Punaisen Ristin virallinen käytäntö, joten virallisiin dokumentteihin merkitsemme edelleen järjestön viralliset nimikkeet.

Olemme valinneet parijohtajuuden, koska parijohtajuudessa on paljon etuja sekä tehtävien että henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja kehittymisen kannalta. Tässä muutamia esimerkkejä:

 • Riskienhalinnan parantuminen, kaikki ei ole yhden ihmisen varassa

 • Saadaan enemmän aikaiseksi, kun tehtäviä voidaan jakaa

 • Hyvinvointi paranee, kun asioista voi keskustella johtajaparin kanssa

 • Parijohtajilla on enemmän osaamista käytettävissä, jolloin päätöksenteko ja johtaminen on monipuolisempaa kahden johtajan avulla

 • Parijohtaminen mahdollistaa enemmän aikaa johdettaville

 • Mahdollisuus oppia parilta ja kasvaa johtajana

 • Parijohtaminen lisää uskallusta lähteä vaativiinkin tehtäviin

 

Parijohtajuudessa tärkeää on

 • Tutustua ja tuntea johtajapari

 • Viestiä tarpeeksi usein parin kanssa

 • Jakaa valtaa ja tehdä kompromisseja

 • Pyytää myös tarvittaessa ulkopuolista näkemystä ja kokemusta avuksi

 

(Parijohtajuuden kuvausta on lainattu soveltuvin osin partiolaisilta, https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/johtaminen-partiossa/parijohtaminen/, haettu 28.5.2021)