Kontakt 2022

Styrelsen 2022:

Frank Lindholm, ordförande: frank.lindholm@2me.fi, tel.  0405410660

Hannele Liljestrand, viceordförande: hannele.liljestrand@gmail.com

Inger Blomqvist, kassör: ingerb25@gmail.com

Käthe Rönnlund, sekreterare: kati.ronnlund@gmail.com

Siv Allenius, kontaktperson för blodtjänst: siv.allenius@gmail.com

Maj-Britt Lindholm, medlem

Tuula Kuokkanen, medlem: tuula.kuokkanen@saunalahti.fi

Övriga ansvarsuppgifter:

Maj Granroth, kontaktperson för vänverksamhet: maj.granroth@brev.fi

Hanna Al-Gburi, mångkulturell verksamhet: hanna.al-gburi@axxell.fi

Ulrika Dahlberg, informatör: ulrika.dahlberg@iki.fi