Blodgivning

Finlands Röda Kors ordnar blodgivningstillfällen i Karis sex gånger om året i Katarinaskolan i Karis. (Nabogatan 18). Närmare om tidpunkter i lokaltidningarna, vanligen kl 14.30-19.00.

Mera upplysningar, t.ex. om din lämplighet som blodgivare, får du genom att ringa kostnadsfritt till  infotelefonnumret 0800-058 01, eller från internetadressen http://www.veripalvelu.fi/www/hemsida

Planerade blodgivningsdagar i Karis:

Torsdag 27.2.2020 kl. 14.30-19.00

Onsdag 29.4.2020 kl 14.30-19.00

Onsdag 1.7.2020 kl 14.30-19.00

Torsdag 27.8.2020 kl 14.30-19.00

Onsdag 28.10.2020 kl 14.30-19.00

Katarinaskolan, Nabogatan 18