VÅR EGEN ANSLAGSTAVLA

HÖSTMÖTE 23.11.2020 kl. 18.00 i Karis servicehus, Felix Froms gata 6

Vännernas julgrötstillfälle 1.12.2020 kl. 17.00, anmälningar till Maj Granroth, 0503213946