Kotoutumisen tuki

John Riley
Kuvaaja: John Riley

Päivitetty 30.7.2020/LT

Tavoitteena on kiintiöpakolaisten ja muiden maahanmuuttajien kotouttaminen osaksi suomalaista arkea. Osastomme järjestää monikulttuurista toimintaa, jonka kautta mahdollistuu tutustuminen suomalaiseen kulttuuriin, täällä asuviin ihmisiin ja yhteiskuntaan. Yhteinen tekeminen tuo ihmisiä lähelle toisiaan ja luo keskinäistä suvaitsevuutta, ymmärrystä ja kunnioitusta.