Yhteystiedot

                                                                                                                                                                                Päivitetty 17.1.2020/LT

Osaston sähköposti: spr.lohja(a)gmail.com

HALLITUS:   

Puheenjohtaja:      Tony Saarelma    040 - 749 1167   tony.saarelma(a)se.com

Varapuheenjohtaja:  Virpi Raassina       virpi.raassina(a)luukku.com

Sihteeri:                    Juhani Viljanen      juhani.viljanen(a)uudenmaantilipalvelu.fi

TOIMINTARYHMÄT:

Ensiapuryhmä:         040 - 545 5155   spr.lohja(a)gmail.com

Ensiapukurssi:         

Ystävätoiminta:        

Kotihoito:                  Virpi Raassina   050 - 330 4396    virpi.raassina(a)luukku.com

Korttelitupa:              Lea Himberg 040 - 560 3724  Korttelitupa1(a)gmail.com

Facebook:                FB-sivut

Lähettäessäsi sähköpostia korvaa (a) -merkit @-merkillä.