Materiaaleja osaston kehittämiseen

Tältä sivulta löydät materiaaleja, jotka auttavat alkuun oman osaston kehityksessä. 

Kehitystyöhön on tehty useita erilaisia ohjeita, jotka voivat auttaa oikeaan suuntaan, kun halutaan kehittää järjestöä. Sivun loppuun on kerätty materiaaleja, jotka voivat olla hyödyllisiä. Lisäksi alta löytyy teksti, joka tarjoaa perusrungon onnistuneeseen kehitystyöhön paikallistasolla. 

Kolmen kohdan lista parempaan osastoon

1. Luodaan kokonaiskuva. On tärkeää, että kuva tämänhetkisestä tilanteesta on realistinen, ja näkee sekä toiminnan vahvuudet että heikkoudet. Kerätään palautetta ja näkemyksiä kaikilta merkittäviltä ryhmiltä: vapaaehtoisilta, johtajilta, osaston toiminnassa olevilta ihmisiltä sekä jopa ulkopuolisilta henkilöiltä. Kysytään esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä: 

  •  Mitä haluamme yhdessä saavuttaa?
  • Olemmeko toimineet tavoitteiden mukaisesti?
  • Onko meillä riittävästi ihmisiä tekemässä vapaaehtoistyötä?
  • Onko ihmisillä hyvä olla osastossamme?

2. Analysoidaan opittua. Tässä voi käyttää apuna erilaisia analyysityökaluja, kuten SWOT-analyysia. SWOT muodostuu neljästä eri ulottuvuudesta: vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Vahvuudet ja heikkoudet ovat sisäisiä, uhat ja mahdollisuudet taas ulkoa tulevia. Kun asiat kirjoittaa ylös, on helpompi jäsentää osaston yleistä tilannetta.

Alhaalta voit löytää erilaisia analyysityökaluja osaston toiminnan kehittämiseen sekä ohjeita niiden käyttöön. 

3. Toimitaan analyysin pohjalta. Jos huomattiin, että jotain tehdään erityisen hyvin, kannattaa sitä toimintaa vahvistaa. Jos taas huomattiin, että jotain kannattaisi tehdä paremmin, voi muutoksia tehdä. Kannattaa keskittyä yhden tavoitteen saavuttamiseksi kerrallaan, etteivät ihmiset kuormitu liikaa. Uuden tavoitteen tulisi olla tarkka ja sopivan haastava ja sen edistymistä kannattaa seurata.  

Parhaimmillaan muutosten tekeminen saa ihmiset innostumaan, ja tarjoaa paljon uusia tekemisen mahdollisuuksia. Iloisia kehittämishetkiä!

Alta löytyy erilaisia materiaaleja, joita voi käyttää omassa kehitystyössä.