Uutiset

"Toimintaa Mosaiikki-talolla"

Hyvinkäällä kaupungin työntekijät ja vapaaehtoiset tekevät läheistä yhteistyötä kotoutumisen parissa.

 • 22.3.2020 21:34
 • Milja Lerber
Riitta Topelius
Kuvaaja: Riitta Topelius
"Ystävyyden kahvila perhekeskus Onni ja Ilonassa keväällä 2019"

Iisalmen monikulttuurinen naisten toimintaryhmä on lähinnä kiintiöpakolaisista ja Punaisen Ristin vapaaehtoisista muodostunut ryhmä, joka kokoontuu lähes viikoittain viettämään yhteistä aikaa. Jokaiselle kokoontumiskerralle on valittu oma teema. Aktiviteetit riippuvat vuodenajasta: lämpiminä aikoina liikutaan lähialueilla ulkoilemassa ja retkillä, talvisin pidetään ruoka- tai käsityöiltoja, tutustutaan Iisalmen palveluihin, käydään keilaamassa tai laskemassa pulkkamäkeä. Kesällä järjestetään saunailtoja ja kesäretkiä.

 • 12.3.2020 17:29
 • Milja Lerber

Kesäklubi on nuorten toteuttama ja 18-28-vuotiaille nuorille aikuisille suunnattu matalan kynnyksen ryhmätoiminnan muoto. Kesäkuun ajan yhteistä tekemistä järjestetään pari kertaa viikossa sekä osallistutaan erilaisten aktiviteettien suunnitteluun ja toteutukseen. Ajatuksena on, että kerhon osallistujat oppisivat projektin myötä uusia taitoja ja kokisivat onnistumisen tunteita, jotka saattaisivat innostaa jatkamaan Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnassa myös myöhemmin.

 • 5.3.2020 19:06
 • Milja Lerber

Tampereen koulutus- ja valmiusryhmän ideana on tarjota alueella asuville valmiudesta kiinnostuneille vapaaehtoisille matalan kynnyksen paikka harjoitella valmiustoimintaa ja osallistua koulutuksiin. Toiminta alkoi toukokuussa 2018, kun osaston toiminnanjohtaja ja piirin valmiuspäällikkö päättivät perustaa sähköpostilistan, johon kaikki halukkaat saivat liittyä. Infokirje lähtee osallistujille kuukausittain, jonka lisäksi järjestettiin säännöllisesti erilaisia valmiuteen ja varautumiseen liittyviä koulutuksia ja pieniä harjoituksia.

Matalan kynnyksen harjoittelua

 • 27.2.2020 20:48
 • Milja Lerber
"Vapaaehtoiset valmiina aloittamaan ruokajakelun. Vasemmalta: Matti Hilden, Riitta Pailakka, Merja Parviainen ja Ari Kyröläinen"

Etelä-Savossa sijaitseva Hirvensalmen osasto on yhdistänyt onnistuneesti ruokajakelupisteen ja terveysneuvonnan. Jakelupiste on avoinna kahdesti viikossa tiistaisin ja perjantaisin, ja toimintaa pyöritetään vapaaehtoisten voimin. Toiminnan käynnistyttyä vuonna 2017 osastossa keksittiin, että ruokajakelun toimintaa voisi laajentaa, ja näin idea terveyspisteestä syntyi. Toiminnan tavoitteena on ollut, että ruokajakelupisteellä voi matalalla kynnyksellä edistää myös ihmisten terveyttä.

 • 20.2.2020 21:33
 • Milja Lerber

Suomen Punaisen Ristin Forssan osasto on vuodesta 2015 tehnyt innostavaa monikulttuurista toimintaa kaupungin pakolaisten kanssa. Monenlaista toimintaa on kehitetty osallistujien omien toiveiden kohteiden pohjalta, ja eri kulttuurit on saatu yhdistettyä yhteisen tekemisen merkeissä. Toiminnalle ominaista on ollut se, että pakolaiset ovat päässeet aktiivisiksi toimijoiksi, eivätkä he ole jääneet vain autettavan rooliin. Matalan kynnyksen ryhmätoiminta onkin kasvattanut Forssan osastoa merkittävästi.

Yhdessä tekeminen on ollut hauskaa

 • 13.2.2020 18:15
 • Milja Lerber

Päivittäinen ruokajakelu

Kaarina-Piikkiössä jaetaan joka päivä koululaisilta yli jäänyt ruoka lähialueiden asukkaille. Niin vapaaehtoiset kuin asiakkaatkin ovat pitäneet toimintaa todella tärkeänä: samalla kun jaetaan pois hävikkiruokaa, voidaan auttaa lähialueiden ihmisiä ja tarjota heille valmis ateria.

 • 6.2.2020 20:16
 • Milja Lerber
Kimmo Holopainen
Kuvaaja: Kimmo Holopainen
"Tiimi työssään"

Hackathon-työskentely

 • 30.1.2020 18:54
 • Milja Lerber
"Soppajakelu yhteistyössä erityisoppilaiden kanssa"

Luopioisten osasto on toiminut aktiivisesti jo pitkään. Yksi osaston toiminnan muodoista on soppajakelu joka torstai, joka tehdään yhteistyössä Aitoon koulutuskeskuksen eritysoppilaiden kanssa. Erityisoppilaat ovat päävastuussa toiminnasta, tarvikkeiden hankkimisesta ja sopan valmistamisesta, ja Punaisen Risti puolestaan mahdollistaa toiminnan omilla tukitoimillaan pankkiasioiden hoitamisessa ja kirjanpidossa.

Toiminta on kannattavaa

 • 23.1.2020 20:58
 • Milja Lerber
Tuula Kiesi, Länsi-Saimaan Sanomat
Kuvaaja: Tuula Kiesi, Länsi-Saimaan Sanomat
"Ukkokööri, Ukkokerhon oma kuoro"

Ukkokerho lyhyesti

Joka torstai noin 50-60 paikallista miestä kokoontuu Ukkokerhoon Palvelukeskus Suvantoon. Toiminta on lähtenyt liikkeelle jo vuonna 1999, ja se on pysynyt vahvana läpi vuosien. Ensimmäinen kokoontuminen kutsuttiin alun alkujaan koolle lehti-ilmoituksella, johon vastasi viisi ukkoa. Siitä kerho lähti kasvamaan, ja on nyt olennainen osa Savitaipaleen yhteisöä.

 • 16.1.2020 16:08
 • Milja Lerber
"Kuvassa viestintätiimin vetäjä Emilia Kauppi"

Mitä jos osaston viestintää ei hoitaisikaan vain yksi henkilö, vaan useita? Tästä ajatuksesta lähti liikkeelle helsinkiläisen Kallio-Käpylän osaston viestintätiimi, jota tituleerataan nykyään jo leikkimielisesti ”ammattimaiseksi mainostoimistoksi”. Ryhmässä tekee vapaaehtoistyötä 10 noin 20-30 vuotiasta vapaaehtoista, jotka omia taitojaan käyttäen tekevät osaston viestintää aktiivisesti.

Ryhmän päivittäinen toiminta

 • 10.1.2020 17:44
 • Milja Lerber