Sääntöjen päivitys 2023

On aika tarkentaa järjestön sääntöjä!

Järjestön voimassa olevat säännöt on hyväksytty yleiskokouksessa 2017. Vuoden 2017 yleiskokouksen alla kartoitettiin laajasti sääntöjen päivitystarpeet ja uudistettiin säännöt kokonaisuudessaan. Koska järjestön säännöt ovat siis suhteellisen uudet, yleiskokoukselle 2023 ei ole suunniteltu esitettäväksi kattavaa sääntöjen uudistamista. Yksittäisiä päivitystarpeita on kuitenkin tunnistettu. Näistä merkittävimmät liittyvät digitaalisten toimintatapojen laajentamiseen päätöksenteossa.

Viime vuosien aikana järjestössä on onnistuneesti otettu käyttöön erilaisia etäosallistumisen ja -kokousten muotoja, joita tullaan käyttämään enenevässä määrin myös tulevaisuudessa. Tarkoituksena on tarkentaa ja laajentaa mahdollisuutta etäosallistumisen ja –kokousten käyttöön niin osasto-, piiri- kuin valtakunnan tasollakin, sekä muutenkin laajentaa digitaalisten menettelytapojen käyttöä kokousten valmistelussa ja koollekutsumisessa.

Lisäksi yhdistyslakiin ollaan keväällä/kesällä 2022 tekemässä muutoksia. Vaikka Suomen Punainen Risti ei ole rekisteröity yhdistys eikä sen toiminnassa noudateta yhdistyslakia muutoin kuin erikseen määrätyin osin, lakiin tullaan mahdollisesti tekemään sellaisia muutoksia, jotka soveltuisivat myös Punaiseen Ristiin. Mikäli näin on, pyritään vastaavat muutokset tekemään soveltuvin osin myös järjestön sääntöihin luettavuuden helpottamiseksi.

Yhdistyslakiin tehtävien muutosten pohjalta sekä järjestön oman kartoituksen perusteella voidaan tässä vaiheessa tunnistaa, yllä mainitun lisäksi, seuraavia mahdollisia muutostarpeita sääntöihin:

- Jäsenten hyväksymismenettelyn keventäminen;
- Sisäistä valvontaa ja tarkastusta koskevien määräysten tarkentaminen ja tehostaminen;
- Osaston, piirin ja valtuuston kokousten koollekutsumismenettelyn keventäminen; sekä
- Yleiskokouksen vaalitoimikunnan menettelytapojen modernisointi.

Lisäksi riippuen yhdistyslaista annettavan esityksen lopullisesta sisällöstä tarkennettavaksi saattavat tulla myös osastojen kirjanpitoon ja tilinpäätöksen laatimiseen liittyvät määräykset.

Järjestön hallitus käsittelee asiaa seuraavan kerran kokouksessaan lokakuussa 2022. Hallituksen esitys sääntömuutoksiksi lähetetään osastoille helmikuussa 2023. Sitä ennen voit seurata valmistelun etenemistä näiltä sivuilta.

Mikäli sinulla tai osastollasi on ajatuksia sääntöjen päivitystarpeista, voit tehdä asiasta aloitteen tai olla epävirallisemmin yhteydessä missä tahansa vaiheessa ennen yleiskokousta! Lisätietoja antaa pääsihteerin erityisavustaja Eeva Holopainen, eeva.holopainen@punainenristi.fi tai 040 180 1680.