Nälkäpäiväkeräys 2022 - kiitos, että autoit kanssamme!

Nälkäpäiväkeräys 2022 on päättynyt 

Lämmin kiitos kaikille, jotka auttoivat ja tukivat tärkeää keräystämme. 

 Nälkäpäivänä kerätyillä varoilla autetaan hädässä olevia 

Vapaaehtoisemme auttavat hätätilanteissa toimimalla viranomaisten tukena. Katastrofirahaston varoilla mahdollistetaan vapaaehtoisten kouluttaminen ja ylläpidetään kotimaan valmiutta, jotta erilaisiin kriiseihin voidaan vastata tehokkaasti. Äkillisiä onnettomuus- ja häiriötilanteita ovat esimerkiksi tulipalot, tulvat ja suuronnettomuudet.

Hädän hetkellä ihminen tarvitsee usein myös henkistä tukea. Keinoja ovat rauhallinen läsnäolo, kuuntelu, realistisen toivon antaminen ja yhteydenotto lähiomaisiin. Vapaaehtoisten tuki viranomaisille mahdollistaa sen, että viranomaiset voivat keskittyä ammattiosaamista vaativiin tehtäviin sekä kokonaistilanteen hallintaan.