Tule mukaan osaavien vapaaehtoisten verkostoon

Haemme uusia vapaaehtoisia - tule mukaan, saat tukea ja koulutusta

Vapaaehtoisia voimia ja osaajia tarvitaan mm. seuraaviin tehtäviin

  • viestintävapaaehtoinen
  • ystävävälittäjä
  • ystävävapaaehtoinen
  • läksykerhon vapaaehtoinen 

Jokaiseen tehtävään saat koulutusta ja tukea. Vapaaehtoistoimintaan käyttämäsi aika sovitaan  aina oman elämäntilanteesei mukaan. 

Mikä avoimista tehtävistämme kiinnostaisi sinua?

  • Viestintäosaaja aktivoi ja kehittää viestintäämme eri toimintamuodoissamme, kuten ensiapu- ja ystävätoiminta, läksyhelppi ja Siriuskerho. Sinulla on osaamista sekä sosiaalisen median että perinteisen viestinnän alueilta. Toimit itsenäisesti yhdessä hallitustiiimimme ja toimintaryhmiemme kanssa. Päivität sähköisiä kanaviamme, aktivoit jäsenhankintaamme ja vastaat jäsenkirjeemme tuotannosta.

Viestintävapaaehtoisena autat meitä kehittämään entistä vuorovaikutteisempaa ja monipuolisesti tietoa ja sisältöjä jakavaa osastoa. Viestinnän kohderyhmiämme ovat mm. vapaaehtoiset, toimintaryhmiemme asiakkaat, sidosryhmämme ja osastossa toimivat vastuuhenkilöt.

Viestintävapaaehtoisen työ vaatii noin 2 h viikossa. Olethan yhteydessä osastomme hallituksen puheenjohtajaan: miika.niissalo@iki.fi

------------------------------------------------------------------

Läksyhelppi -toiminta on yksi tapa ehkäistä maahanmuuuttajataustaisen syrjäytymistä ja parantaa motivaatiota koulunkäyntiin. Läksykerhoissa myös kielellinen kotoutuminen vahvistuu.

  • Läksykerhojen vapaaehtoisille järjestetään yhteisiä tapaamisia ja koulutusiltoja. Vapaaehtoisena pärjää tavallisin taidoin, ja tärkeintä on halu auttaa ja kannustaa.   Läksykerhot kokoontuvat Espoossa kahtena päivänä viikossa, kaksi tuntia kerrallaan.
Ota yhteyttä  läksykerhomme koordinaattoriin: Olli Halme, laksyhelppi(at)spr-tapiola.org, puh. 0400 967 589.
 

Erityisen innokas ja organisointikykyinen vapaaehtoinen voi olla Suurpellon Opinmäen koulun kerhon vastuuvetäjä. Vastuuvetäjänä ideoit kerhon toimintaa, toimit koulun ja kerhon välisenä yhteyshenkilönä ja huolehdit, että läksykerhoissa on tarpeeksi vapaaehtoisia paikalla. Pääsetkö päivisin paikalle? Ota yhteyttä sähköpostitse: kalle.kivimaa(at)spr-tapiola.org.

---------------------------------------------------------------

  • Ystävävälittäjä ja ystävävapaaehtoinen toimivat osana Espoon kaikkien osastojen yhteistä ystävä- ja vapaaehtoisvälitystä. Välityksen piiriissä on nyt noin 300 vapaaehtoista ja noin 350 SPR-asiakasta. 
  • Ystävävälittäjä yhdistää vapaaehtoisen ja SPR-ystävää vailla olevan henkilön tai hoita-/palvelukodin asukkaan tai ryhmän. Ystävävälittäjän toimipaikka on Tapiolassa. Välittäjä tekee vapaaehtoistyötä 2-4 h/viikossa. Ystävävälittäjä osallistuu myös vapaaehtoisen opastamiseen ja kouluttamiseen. 
  • Ystävävapaaehtoinen on arjen kanssakulkija. Vapaaehtoinen, jonka kanssa on turvallista ja mukavaa ulkoilla, kahvitella, jutella ja ehkä käydä kirjastossa tai kaupassa.  Ystävävapaaehtoinen tapaa SPR-ystäväänsä 2-3 kertaa/kk, yleensä 1-2 h kerrallaan. Sinä sovit aikataulut oman elämäntilanteesi mukaan.  Saat meiltä koulutusta ja tukea toimintaasi.

Kysy lisää ystävävälittäjän tai ystävävapaaehtoisen tehtävistä vapaaehtoinen@spr-tapiola.org tai soita 09 466858. 

---------------------------------------------------------------

Punainen Risti ja HOK-Elanto ovat toteuttaneet aiemmin kaksi kolmevuotista nuorisoprojektia. Hankkeiden lisäksi HOK-Elanto tukee Suomen Punaisen Ristin jäsenhankintaa.