Ensiapupäivystykset

Tarvitsetko tapahtumaasi ensiapupäivystyksen?
 

Ensiapupäivystäjämme ovat kaikki ensiapukoulutettuja Suomen Punaisen Ristin ensiapukursseilla. Vähimmäisvaatimuksena on EA1- ja Päivystyskurssin yhteydessä käyty EA2 kurssi. Päivystyksen vastaavalla on suoritettuna EA3-kurssi. Päivystysryhmässämme voi olla mukana päivystäjäharjoittelija, joka on suorittanut EA1-kurssin ja osoittanut osaamisensa ensiapuryhmän johtajalle. Harjoittelijan toiminnasta vastaa hänelle ohjaajaksi nimetty päivystyskurssin suorittanut ensiapupäivystäjä. Ensiapupäivystäjämme ovat täysi-ikäisiä ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Päivystyksessä tarvittavien ensiapupäivystäjien määrä riippuu mm. tapahtuman luonteesta, alueesta sekä osallistujamäärästä. Suomen Punaisen Ristin laatusuositusten mukaisesti minimimäärä päivystäjiä on yksi päivystysryhmä (3-5 hlöä).

Toivomme päivystystilaukset mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tilaisuuttanne suunnitellessa.

Ensiapupäivystyksestä tehdään aina kirjallinen sopimus. Tapahtuman riskikartoitusta ja tarjouksen tekemistä varten tarvitsemme seuraavat tiedot:

  • Tilaajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Laskutusosoite
  • Tilaisuuden nimi ja laatu (esim. yleisötapahtuma, konsertti, urheilukisat)
  • Tilaisuuden päivämäärät, kellonajat, sijainti ja varsinaisen päivystysalueen laajuus
  • Tilaisuuden arvioitu henkilömäärä kokonaisuudessaan sisältäen osallistujien ikärakenne ja mahdolliset erityisryhmät
  • Päivystyksen aloitus- ja lopetusaika
  • Tapahtuman riskitekijät
  • Tapahtuman turvallisuussuunnitelma
  • Päivystysryhmälle varatut päivystystilat
  • Päivystysryhmän ruokailun järjestäminen, mikäli päivystys on yli neljä tuntia kestävä.  

Hinnoittelumme perustuu valtakunnalliseen Suomen Punaisen Ristin päivystyskorvaus suositukseen. Päivystäjämme ovat vapaaehtoisia, eikä heille makseta palkkaa päivystämisestä. Ensiapupäivystyksistä peritty korvaus käytetään ensiapuryhmän toiminnan ylläpitämiseen, tarvikkeiden hankintaan sekä päivystäjien koulutukseen.

Lisätietoja antaa EA-päivystys yhteyshenkilömme!

Tanja Aarni s-posti. tanja.aarni@hotmail.com. Puh. 040413725