Varhaisen Puuttumisen koulutus

MITEN PUUTTUA PÄIHTEIDEN KÄYTTÖÖN? Min. 16 t TAVOITE Lisätä hoitoonhakeutumista ja tehdä työtämme laadukkaammaksi ja turvallisemmaksi esim. ensiapuryhmissä. Kurssi antaa kokeilijoita/käyttäjiä kohtaaville valmiuksia kohtaamiseen, ensiapuun, puheeksiottamiseen ja hoitoonohjaukseen vapaaehtois- tai työtehtävissään sekä lähiyhteisössään. KURSSIN SISÄLTÖ Kurssilta saa valmiuksia tunnistaa käyttäjiä, ymmärtää heidän maailman-kuvaansa, kohdata heidät kokonaisvaltaisesti, hoitoonohjata heitä, ym-märtää riippuvuuden moninaisuutta ja ottaa päihteiden käyttö puheeksi käytön eri vaiheissa. KETKÄ KURSSILLE Kurssin ensisijainen kohderyhmä ovat ensiapu- ja katutyöryhmissämme olevat vapaaehtoiset. Kurssi on kuitenkin kaikille avoin, kuten viranomai-sille tai alan opiskelijoille. AIEMMAT KOULUTUKSET Koulutus ei edellytä aiempia koulutuksia. KURSSIN SUORITTANUT Koulutuksen suorittanut voi sitoutua VarPu-mallin käyttöön tilanteissa, joissa näkee sen mahdolliseksi ja hyödylliseksi. Sitoutuneet ovat SPR:n päihdetyön vapaaehtoisia, joille tarjotaan säännöllisesti jatkokoulutusta ja heidän tietojaan päivitetään sähköpostein. KURSSIN JÄRJESTÄJÄ Kurssin järjestää piiritoimisto yhteistyössä SPR:n päihdetyön suunnittelijan kanssa.