Kotimaan valmius

"Valmius ja varautuminen"

VALMIUDEN TUKIMATERIAALIA OSASTOILLE JA HÄLYTYSRYHMILLE

Tähän on koottu RedNetin valmiuden materiaalia yksiin kansiin. Materiaalin voi tulostaa osaston omaan valmiuskansioon.

Valmiuden ylläpito on jatkuvaa toimintaa:

OSASTON VALMIUSKANSIO

ETUKANSI

SISÄLLYSLUETTELO

Osaston ja valmiusryhmän materiaalin voi koota valmiuskansioksi, johon tulee oman osaston, oman hälytysryhmän ja piirin ohjeita.

Sisällysluettelo voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

1.      Osaston/piirin/järjestön valmiuden toiminta-ajatus 

Osastolla on valmiudesta toiminta-ajatus ja tahtotila.

Infolehti "Punaisen Ristin tuki viranomaisille kotimaan häiriötilanteissa"

Punaisen Ristin valmius - ppt esitys

Punaisen Ristin toimintalinjaus ja osaston valmiuden tehtävät

2.       Osaston valmiussuunnitelma

Osasto on tunnistanut uhat, riskit, resurssit ja haavoittuvuudet

Osaston valmiussuunnitelmalomake ja keräyssuunnitelma löytyy osastotoimistosta.

3.       Mitä valmiuden ylläpidosta on sovittu muiden kanssa

Osaston valmiussuunnitelma on yhteen sovitettua muiden toimijoiden esim. kunnan kanssa

Esimerkki ensihuoltosopimuspohjasta löytyy ensihuolto-oppaan loppuosasta, liite 3.

4.       Toimintamallit ja – ohjeet

Suunnitelmien pohjalta luodaan toimintamallit ja toimintaohjeet.

Valmiina auttamaan -vihkonen

Kotimaan avun ohjeet: rednet.punainenristi.fi/kotimaanapu

Ensihuollon ohjeet: rednet.punainenristi.fi/Ensihuolto

Ensihuolto-opas 

Ensihuoltotoiminnan starttipaketti

Maahantulovarautumisen opas vapaaehtoisille ja seurakunnille

Vapepa ohjeet hälytysryhmille: vapepa.fi/aineistoja  (lista ohjeista avautuu sivun oikeaan reunaan)

5.       Koulutus

Osasto kouluttaa ja kouluttautuu valmiuden osaajaksi.

Punaisen Ristin järjestämä valmiuskoulutuskoonti hälytysryhmissä toimiville.

6.       Harjoitusohjeet ja muut materiaalit

Avustustilanteita harjoitellaan yhteensovitetusti

7.       Liitteet/muu osaston valmiusmateriaali

On tärkeää muistaa hyödyntää opittua ja sisällyttää se toimintatapoihin päivittämällä ohjeita.