Kotimaan apu ja valmius

Suomen Punainen Risti ja Siilinjärven osasto varautuu auttamaan ja suojelemaan henkilöitä ja perheitä heitä yllättäen kohdanneissa vakavissa katastofeissa ja onnettomuuksissa.

SPR:n Siilinjärven osasto voi auttaa:

  • Antamalla kuljetus-, talkooapua, neuvoja, ohjausta
  • Auttamalla suuronnettomuuksien ensiaputilanteissa viranomaisten pyynnöstä
  • Olemalla läsnä, henkistä tukea
  • Tarjoamalla majoituksen ja ruuan tilapäisesti hätätilanteessa
  • Antamalla ostositoumuksen ruuan, vaatteiden yms. hankkimiseen

SPR toimii katastrofeissa ja onnettomuuksissa viranomaisten ja sosiaalitoimen tukena.

Valmiuden ja kotimaan avun yhteyshenkilö: Seppo Hämäläinen 0405 837 811
s-posti  sepe.hamalainen@gmail.com