Uutiset

Vårmötet hålls 14.4.2021 klockan 18:00 Plats: Via Teams, eller vid behov på Sanduddsgatan 7, Helsingfors. Under mötet går vi igenom verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2020. Mötet är för medlemmar och vill man ha Teams länken kan man kontakta emil.ehnstrom@gmail.com

  • 13.4.2021 12:31
  • Emil Ehnström